Икономиката на бъдещето принадлежи на разказвачите на истории

Как изкарваме пари и за какво ги харчим са неща, които са се променили значително през годините. Преди малко повече от столетие по-голямата част от икономиката е била свързана с производството на храна. Половин век по-късно икономиката се насочва към производството и потреблението на стоки: златната ера на масовото производство. Днес живеем в икономика, която създава предимно услуги, пише Quartz.

Цялата публикация „Икономиката на бъдещето принадлежи на разказвачите на истории“

Предложения за решаването на Проблем №1 – липсата на кадри за бизнеса

Това стана на заседание на Националния икономически съвет, който обсъди проблемите на трудовата миграция и вноса на квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни у нас. Доклад по темата изнесе министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Цялата публикация „Предложения за решаването на Проблем №1 – липсата на кадри за бизнеса“

Счетоводно отчитане на ДДС в туризма

Законът за ДДС формулира две специфични правила във връзка с данъчното третиране на туристическите услуги

Цялата публикация „Счетоводно отчитане на ДДС в туризма“

Иван Костов: Данъчна реформа да се прави след излизане от валутния борд

Данъчна реформа в България трябва да се прави след излизане на страната от валутния борд. С въвеждането на еврото ще се върне свободата на БНБ да провежда парична политика. С освободените милиарди от резервите може да се проведе и пенсионната реформа, защото с въвеждането на паричния съвет намаляха шансовете на България да разполага със суверенни права и да емитира собствената си валута.

Цялата публикация „Иван Костов: Данъчна реформа да се прави след излизане от валутния борд“

СЪВРЕМЕННИ ТЕОРИИ ЗА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

Доц. д-р Огнян МАРКОВ

СА „ Д. А. Ценов”- Свищов

Съвременните теории за външната търговия доразвиват и задълбочават класическите доктрини. Без да ги отричат, те променят разбирането, че стойността на стоките се създава само от труда и включват двата производствени фактора – труд и капитал.

Цялата публикация „СЪВРЕМЕННИ ТЕОРИИ ЗА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ“