Администрациите планират да похарчат 100 млн. лева за информационни ресурси

Администрациите планират увеличаване на разходите за развитие на информационни ресурси, като те доближават 100 млн. лева. Това се посочва в отчета и в Годишния план за развитието на ресурсите на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация, съобщи Държавна агенция „Електронно управление“.

Най-голям е делът на планираните разходи за придобиване на хардуер. Следват планираните разходи за внедряване на приложни системи, системен софтуер и доставка на комуникационно оборудване.

Същевременно най-малко средства администрациите предвиждат за разработване и внедряване на електронни административни услуги.

Преобладаваща част от планираните разходи се падат на 18 администрации.

Централните администрации планират да изразходят за информационни ресурси между 20 хил. лв. и 1 млн. лв., областните администрации – между 10 и 20 хил. лв., а общинските администрации – между 400 лв. и 5000 лв., сочи документът.

Като основен приоритет отчетът и планът извеждат развитието на споделените информационни ресурси на електронното управление. Това са техническата инфраструктура, Единната електронна съобщителна мрежа, информационните центрове и Държавният хибриден частен облак, които се създават и развиват от Държавна агенция „Електронно управление“.

Ограничените бюджетни разходи за е-управление налагат концентрация на финансов ресурс за доизграждане и последващото ефективно използване на споделените информационни ресурси от всички администрации.

Според съобщението използването на споделени ресурси ще реализира значителни икономии от мащаба и ще премахне необходимостта от провеждане на множество еднотипни обществени поръчки за придобиване или надграждане на информационни ресурси.

По отношение на предприеманите от 2007 г. насам действия за развитие на е-управлението анализът констатира, че разработените до момента системи и техните функционалности не могат да бъдат използвани като обща платформа за електронно управление. Причината е както липсата на части от функционалности и на технологични средства, така и на нормативни основания.

Затова разработването и утвърждаването на архитектурна рамка на електронното управление е изведена като задължителен приоритет за развитието на работещ модел на електронно управление в България. В тази посока е необходима и актуализация на стратегическите документи за развитие на е-управлението в България, се посочва в документа.

През 2018 г. ще продължат усилията за разширяването на възможностите за служебен обмен на данни между административните органи. В контекста на политиката за ограничаване на бюрокрацията Държавната агенция „Електронно управление“ ще продължи работата по идентифицирането на съществуващи удостоверителни услуги, които да бъдат трансформирани във вътрешни електронни административни услуги.

Предвижда се и пълно изграждане на инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и предоставяне на облачни услуги на част от администрацията, както и осигуряване на поддръжка на експерименталната облачна инфраструктура.

По отношение на мрежовата и информационна сигурност Планът извежда необходимост от изграждане и внедряване на сертифицирани системи за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC 27001. На всички уеб сайтове на администрациите трябва да бъдат инсталирани сертификати (HTТPS), издадени от доверена система за сертифициране.

Към днешна дата не могат да бъдат посочени извършените до момента разходи за е-управление, коментира пред медиите председателят на Държавната агенция “Електронно управление” Росен Желязков, цитиран от пресцентъра на Агенцията.

“Всяко число, различно от финансираното до момента с европейски средства, би било спекулативно“, каза той. След създаването на Регистър на информационните ресурси занапред ще бъде възможна оценката на наличното в администрациите

През 2018 г. ще бъдат разширени функционалностите на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, е-Автентикация, е-Оторизация, е-Плащане, е-Връчване. Предвижда се също така да стартира платформата за предоставяне на електронни общински административни услуги като облачна услуга.

По статията работи: Надежда Бочева