Фирмите в България очакват рекордно наемане на нови служители

Работодателите в България отчитат най-силните намерения за наемане на нови служители от началото на обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта преди седем години. От 620-те анкетирани работодатели 14% предвиждат да увеличат нивата на заетост през четвъртото тримесечие на годината и само 5% от респондентите очакват да намалят работната сила. 80% от работодателите не очакват промяна в плановете си за заетост и 1% не са сигурни относно намеренията си за наемане на служители.

Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта е благоприятна и има стойност от +14%, като остава стабилна на тримесечна база и се увеличава с три процентни пункта на годишна. Нетната прогноза за заетостта се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта.

„Пазарът на труда в България продължава да показва стабилен растеж със значителни успехи като най-силните перспективи за наемане през последните седем години и ниво на безработицата под 7%“, каза Надя Василева, управляващ директор на ManpowerGroup България.

„Работодателите все по-често ни казват, че имат огромни трудности да намерят квалифицирани кандидати, особено работници, които или липсват, или предпочитат да намерят работа в чужбина. Всички ние се надяваме, че последните реформи в образователната система и държавните мерки за улесняване на „вноса“ на служители от трети страни скоро ще доведат до положителни резултати. Междувременно компаниите трябва да осигурят дългосрочни програми за обучение и да се възползват максимално от това, което пазарът предлага в момента“, коментира още тя.

Работодателите от всички 10 индустрии, включени в изследването, имат положителна прогноза, като тези от сектора на строителството (+24%), минното дело (+20%) и производството (+15%) отчитат най-силните намерения да наемат нови служители.

Секторите „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ и „Транспорт, складове и комуникации“ също отчитат добри перспективи за наемане с прогнози от съответно +13% и +12%, докато прогнозата на публичния и социален сектор и търговията на едро и дребно е +11%. В същото време работодателите от сектор „Електричество, газ и вода“ отчитат най-предпазливата прогноза от +6%.

Работодателите от всички пет региона в страната очакват да увеличат работната сила през следващото тримесечие. Пловдив отчита най-оптимистичната регионална прогноза от 18% – увеличение от 4 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. и с 5 процентни пункта спрямо същия период на миналата година. В същото време регионът на Русе отчита най-предпазливата прогноза от +8%.

Във всички четири категории предприятия се предвижда увеличение на числеността на персонала в периода октомври-декември. Големите работодатели споделят много силни намерения за наемане с нетна прогноза за заетостта от +32%. Средно големите компании очакват стабилен темп на наемане с прогноза от +13%, докато прогнозите на малките и микропредприятията са съответно +9% и +8%.

По статията работиха: Десислава Попова, редактор Миглена Иванова