ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА РАБОТЯТ КАКТО ДОСЕГА

По предложение на частните пенсионни фондове партидите на рано пенсиониращите се хора до 2013 година включително, ще бъдат прехвърлени към Националния осигурителен институт. Така професионалните частни пенсионни фондове могат да продължат да работят както досега. Това каза вицепремиерът Симеон Дянков след редовното правителствено заседание.

Цялата публикация „ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА РАБОТЯТ КАКТО ДОСЕГА“

НАП отваря шеста териториална дирекция

Отделна териториална данъчна дирекция ще бъде създадена за областите Видин, Враца и Монтана. Това съобщи при днешното си посещение във Видин министърът на финансите Симеон Дянков, предаде БТА.

Цялата публикация „НАП отваря шеста териториална дирекция“

Осигурителен доход на самоосигуряващите се лица през 2010 г.

С член 8, т. 2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ., бр. 99 от 2009 г.) от 1 януари е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 420 лв. и минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.

Цялата публикация „Осигурителен доход на самоосигуряващите се лица през 2010 г.“

Основни промени в закона за ДДС в сила от 01.01.2010 г.

 1. Доставката на услуги по чл.21, ал.1

 с получател данъчно незадължено лице е с място на изпълнение е там, където е постоянният адрес на доставчика или там, където е установен обекта на доставчика – т.е., всички доставки на услуги на нерегистрирани по ДДС лица е облагаема доставка със ставка 20 %.

Цялата публикация „Основни промени в закона за ДДС в сила от 01.01.2010 г.“

ТЪРГОВИЯ И МЕЖДУНАРОДНА МИГРАЦИЯ НА РАБОТНА СИЛА

Подобно на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), теорията за сравнителните предимства, визирайки международната търговия предлага, че търговията може да бъде заместител на международната миграция в условия, където миграционният натиск резултира върху разликите в заплащанията между страните. Според основната формулировка на Хекшер-Олин за тази теория, отнасяща се за труда, капитала и природните ресурси, всяка страна има сравнително предимство в производството и търговията на тези стоки, за които нейните наследени ресурси са най-подходящи. Страните с излишък на фактора труд следва да имат преимущество от свободната търговия чрез износа на трудоемки стоки, а тези с излишък на фактора капитал ще изнасят капиталоемки стоки. Изводът от принципа на Хекшер-Олин е, че всяка страна се специализира в производството и търговията на стоки съобразно с факторите, с които разполага в изобилие.

Цялата публикация „ТЪРГОВИЯ И МЕЖДУНАРОДНА МИГРАЦИЯ НА РАБОТНА СИЛА“