Делян Добрев: Работата на СТИВ ще се оценява по нов начин

Работата на СТИВ ще се оценява по нов начин, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев  на годишната среща на екипа на министерството с представителите в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ). До края на годината всеки от тях ще получи от 3 до 5 запитвания от страна на администрацията с фирми с измислени имена и имейл адреси, поясни министър Добрев. Работата им ще бъде оценявана на база на това как всеки от тях е реагирал на запитванията. Делян Добрев изрази увереност, че това ще подпомогне и подобри работата на всеки от нашите представители по търговско-икономическите въпроси. Министър Добрев запозна участниците в срещата с промените в Закона за насърчаване на инвестициите и по-специално с перспективите за възстановяване на социалните осигуровки на работодателя. Обсъдена бе и възможността за провеждане на срещи между СТИВ и ръководството на МИЕТ два пъти годишно.

Цялата публикация „Делян Добрев: Работата на СТИВ ще се оценява по нов начин“

България сред страните в ЕС с най-нисък държавен дълг

Равнището на задлъжнялост в на страните от ЕС в края на първото тримесечие на 2012 година като процента от брутния вътрешен продукт (БВП) се е повишило от 82,5 процента на 83,4 процента спрямо края на четвъртото тримесечие на 2011 година, като България е сред страните с най-ниско равнище на държавен дълг, съобщи статистическата служба на ЕС Евростат. За еврозоната нарастването на задлъжнялостта е от 87,3 процента на 88,2 процента.

Цялата публикация „България сред страните в ЕС с най-нисък държавен дълг“

Ирландия отвори трудовия си пазар за български граждани

Ирландия премахна ограниченията за достъп до трудовия пазар за български и румънски граждани. Въпреки намерението си да се възползва от двугодишния преходен период, правителството на Ирландия взе решение на свое заседание на 17 юли 2012 г. да премахне ограниченията. Решението е резултат и от общите усилия на българските евродепутати и правителството и в частност на МТСП. Ирландия стана 20-тата държава-членка на ЕС и ЕИП, която отвори напълно трудовия си пазар. Гражданите на двете страни ще се ползват от всички права и привилегии, каквито имат останалите работници на Европейския съюз в Европейското икономическо пространство.
Гърция, Кипър, Испания, Португалия, Швеция, Дания, Румъния, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Чехия, Италия, Исландия и Норвегия са страните, които не прилагат ограничения по отношение на достъпа на български граждани до трудовите си пазари. От началото на годината Германия отвори пазара си за сезонни работници и работници с висше образование.

30 големи предприятия получават 77 млн. лв по ОП „Конкурентоспособност“ за инвестиции в „зелена индустрия“

Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев връчиха договори на 16 големи компании, спечелили проекти за инвестиции в зелена индустрия по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Предприятията ще инвестират общо 42.6 млн. лева в технологии за енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда.

Цялата публикация „30 големи предприятия получават 77 млн. лв по ОП „Конкурентоспособност“ за инвестиции в „зелена индустрия““

Безплатен телефонен номер 0800 88 001 за консултация на граждани

Министерството на труда и социалната политика разкри безплатен телефонен номер 0800 88 001 за консултация на граждани. Средно на ден операторите получават около 250-300 обаждания, обяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов днес на пресконференция в МТСП. От консултациите могат да се възползват гражданите, социалните партньори, неправителствения сектор, местната власт и всички заинтересовани страни.

Цялата публикация „Безплатен телефонен номер 0800 88 001 за консултация на граждани“