Нови е-услуги на сайта на НОИ

С нови четири варианта на справки през интернет е обогатен списъкът от електронни услуги на Националният осигурителен институт. От 17 януари на официалния сайт на НОИ (www.noi.bg) са достъпни допълнителен набор от възможности за онлайн проверка на осигурителна информация. С тях се допълва кръгът от справочни данни относно изплащаните от институцията обезщетения и пенсии. Услугите за осигурените лица са допълнени с две нови справки – за издадени разпореждания и актуално състояние на регистрацията като безработен с право на обезщетение от НОИ и за изплатени парични обезщетения за безработица.

Цялата публикация „Нови е-услуги на сайта на НОИ“

Осигурителен доход на самоосигуряващите се лица през 2010 г.

С член 8, т. 2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ., бр. 99 от 2009 г.) от 1 януари е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 420 лв. и минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.

Цялата публикация „Осигурителен доход на самоосигуряващите се лица през 2010 г.“