СЕМИНАР НА ТЕМА „ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА“

СЧЕТОВОДНА КЪЩА РАН-Р ЕООД организира събитие в офиса си в Студентски град за актуално обучение на счетоводния екип на 23-ти юни 2023 г.

Темата бе „ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ“

Continue reading „СЕМИНАР НА ТЕМА „ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА““

Онлайн-обучение: „Данъчно облагане на сделките с финансови инструменти. Подаване на данъчни декларации“

Обучението бе проведено в офиса на Счетоводна къща РАН-Р ЕООД на 27 януари 2023 г. с лектор Марина Мучакова – юрист, данъчен консултант и управляващ съдружник на счетоводна и данъчна кантора Веста консулт.

Continue reading „Онлайн-обучение: „Данъчно облагане на сделките с финансови инструменти. Подаване на данъчни декларации““

Онлайн – семинар на тема: „Промени в социалното осигуряване за 2023 г. Актуални въпроси при внасянето на осигурителните вноски“

Семинарът се проведе на 27 януари 2023 г. с лектор адв. Зорница Димитрова – експерт в областта на осигурителното, данъчно и трудово законодателство.

Continue reading „Онлайн – семинар на тема: „Промени в социалното осигуряване за 2023 г. Актуални въпроси при внасянето на осигурителните вноски““

Онлайн семинар: „ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г. ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

На фирмения онлайн семинар за служителите на Счетоводна къща РАН-Р ЕООД, проведен на 29 и 30 ноември 2022 г. в офиса й, бяха разгледани практическите въпроси на годишното счетоводно приключване на 2022 г. Също така бяха представени промените в данъчното законодателство за настоящата година, както и очакваните промени за 2023 г.

Continue reading „Онлайн семинар: „ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г. ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО““