Онлайн-обучение: „Данъчно облагане на сделките с финансови инструменти. Подаване на данъчни декларации“

Обучението бе проведено в офиса на Счетоводна къща РАН-Р ЕООД на 27 януари 2023 г. с лектор Марина Мучакова – юрист, данъчен консултант и управляващ съдружник на счетоводна и данъчна кантора Веста консулт.

Continue reading „Онлайн-обучение: „Данъчно облагане на сделките с финансови инструменти. Подаване на данъчни декларации““

Онлайн – семинар на тема: „Промени в социалното осигуряване за 2023 г. Актуални въпроси при внасянето на осигурителните вноски“

Семинарът се проведе на 27 януари 2023 г. с лектор адв. Зорница Димитрова – експерт в областта на осигурителното, данъчно и трудово законодателство.

Continue reading „Онлайн – семинар на тема: „Промени в социалното осигуряване за 2023 г. Актуални въпроси при внасянето на осигурителните вноски““

Онлайн семинар: „ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г. ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

На фирмения онлайн семинар за служителите на Счетоводна къща РАН-Р ЕООД, проведен на 29 и 30 ноември 2022 г. в офиса й, бяха разгледани практическите въпроси на годишното счетоводно приключване на 2022 г. Също така бяха представени промените в данъчното законодателство за настоящата година, както и очакваните промени за 2023 г.

Continue reading „Онлайн семинар: „ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г. ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО““