Външнотърговска политика – свободна търговия или протекционизъм?

доц. д-р Огнян МАРКОВ, СА „Д. А. Ценов”- Свищов

РЕЗЮМЕ

В настоящата статия се разглежда дилемата между политиката на свободна търговия и политиката на протекционизъм. Набляга се на положителните и отрицателните страни на протекционизма. Прави се извода, че държавата, ръководейки се от националния интерес, намира за необходимо да провежда умерена външнотърговска политика, съчетаваща достойнствата на свободната търговия с елементи на протекционизъм.

Continue reading „Външнотърговска политика – свободна търговия или протекционизъм?“

Нов начин за отчитане на договорите за наем от наематели, които прилагат МСФО

Зоя ХРИСТОВА, регистриран одитор

Една от най-ефективните форми за придобиване на право за ползване на активи или собственост върху активи, съобразена със законовата рамка, е лизингът – финансов или оперативен.

Continue reading „Нов начин за отчитане на договорите за наем от наематели, които прилагат МСФО“

Прогноза за бизнеса за 2021 г. според Европейското икономическо проучване

28-ото годишно издание на Европейско икономическо проучване (EES2021) разкрива високи нива на загриженост за следващата година сред европейския бизнес. Резултатите подчертават необходимостта от постоянна подкрепа, бързи и ефективни мерки за възстановяване и координиран европейски отговор, сподели президентът на EUROCHAMBRES Кристоф Лайтл.

Continue reading „Прогноза за бизнеса за 2021 г. според Европейското икономическо проучване“

Идва ли времето на почасовото договаряне и заплащане?

По-гъвкаво трудово законодателство би повишило ефективността на икономиката и доходите и би намалило сивия сектор. Резултатът ще е повишаване на доходите и стандарта на живот на хората и повече приходи в бюджета. Това показват резултатите от анкета, проведена сред членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Billa, dm, Kaufland, Lidl, Mr. Bricolage и T MARKET, съобщиха от организацията.

Continue reading „Идва ли времето на почасовото договаряне и заплащане?“

Европейският комитет на регионите и ЕВРОПАЛАТИ обединяват усилията си за осигуряване на работни места в целия ЕС

Комитетът на регионите на ЕС (КР) и Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати — ЕВРОПАЛАТИ — договориха нов план за действие за обновено сътрудничество в ключови области с цел подобряване на условията за стопанска дейност и регионалното икономическо развитие.

Continue reading „Европейският комитет на регионите и ЕВРОПАЛАТИ обединяват усилията си за осигуряване на работни места в целия ЕС“

Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар на НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) е постоянно действащ независим орган, създаден за осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на корпоративното управление в България. Сред основните цели, заложени в устава на сдружението е насърчаване на прилагането на доброто по корпоративно управление, съблюдаване и съобразяване насоките на развитие на корпоративното управление в национален и международен план. НККУ е активен участник във форумите по корпоративно управление в Европейския съюз и е признат партньор на аналогични институции в държавите-членки.

Continue reading „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар на НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ“

Институтът за устойчиво икономическо развитие с изследване за колективното договаряне

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) официално представи учредения от нея Институт за устойчиво икономическо развитие и първото му изследване върху колективното договаряне в България.

Continue reading „Институтът за устойчиво икономическо развитие с изследване за колективното договаряне“