Кипър: Държавата ще субсидира кредитни длъжници

Държавни гаранции за 2,6 млрд. евро в полза на частна банка. Над 500 млн. евро депозити, изтеглени само за една седмица от паникьосани вложители. Близо 15 000 банкови длъжници и необслужвани кредити за над 3 млрд. евро в нова правителствена програма за държавна финансова помощ, влизаща в сила от 1 януари 2019 г.

Цялата публикация „Кипър: Държавата ще субсидира кредитни длъжници“

КАК ДА СЕ ОПТИМИЗИРА ПОЛЗАТА ОТ ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ СПОРЕД АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ?

Във връзка с обсъждането на Законопроект за личната помощ № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители на 02.07.2018 г., изразяваме следното становище:

Цялата публикация „КАК ДА СЕ ОПТИМИЗИРА ПОЛЗАТА ОТ ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ СПОРЕД АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ?“

Данъчните правила и процедури са ясни за малко повече от половината БГ фирми

Европейските търговски палати в защита на консенсуса, конкурентоспособността и кохезията на Европа бе акцентът на събитието в София, проведено на 11 юни 2018 г.

Цялата публикация „Данъчните правила и процедури са ясни за малко повече от половината БГ фирми“

България е загубила 25 млрд. лв. заради изтичане на квалифицирани кадри

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за кредити, погасявани от бюджета за всички студенти, завършили висше образование държавна поръчка, които работят в/за България определен период след дипломирането си. Работодателската организация предлага мерки за насочване на кандидат студентите към дефицитни специалности чрез стипендии и извънкласни форми по наука и техника, изцяло нов модел на финансиране на висшите училища, значително намаляване на план приема и преструктурирането му в съответствие с потребностите на пазара на труда, повишаване качеството на обучение, нов прочит на т.н. академична автономия и сътрудничество и координация между бизнеса и държавата с оглед постигане на целите – подготовка на кадри, необходими за социалноикономическото ни развитие. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев по време на кръглата маса „Бизнесът и висшето образование“.

Цялата публикация „България е загубила 25 млрд. лв. заради изтичане на квалифицирани кадри“

СИВАТА ИКОНОМИКА – ПРЕЧКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

доц. д-р Огнян МАРКОВ, СА “Д. А. Ценов” – Свищов

В края на 90-те години на 20-ти век в страната ни беше поставено началото на промени, които дълбоко измениха българското общество. Промениха се основните правила, регулиращи икономическата дейност, създадоха се условия за развитие на една значима по размерите си сива икономика. Терминът “сива икономика” е въведен от К. Хардс следствие на проведени от него изследвания на “куфарната” търговия в Гана.

Цялата публикация „СИВАТА ИКОНОМИКА – ПРЕЧКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“