Държавата ще плаща таксите на студенти с договор с работодател за стаж

Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Това предвижда одобрена от правителството Наредба, която урежда условията за сключване на договорите и начина на финансиране обучението на студентите.

Continue reading „Държавата ще плаща таксите на студенти с договор с работодател за стаж“

България е на 40-то място в света по условия за стартиране на онлайн бизнес

България е на 40-то място сред 99 страни в света по добри условия за стартиране на онлайн бизнес, сочи проучване на Best Accounting Software.

Continue reading „България е на 40-то място в света по условия за стартиране на онлайн бизнес“

Нов начин за отчитане на договорите за наем от наематели, които прилагат МСФО

Зоя ХРИСТОВА, регистриран одитор

Една от най-ефективните форми за придобиване на право за ползване на активи или собственост върху активи, съобразена със законовата рамка, е лизингът – финансов или оперативен.

Continue reading „Нов начин за отчитане на договорите за наем от наематели, които прилагат МСФО“

Получаваме касови бележки и по мейл

При покупка през интернет да получаваме касовата бележка от търговеца на адреса на електронната си поща. Това предлагат от Националната агенция по приходите (НАП), пише в. Монитор. Алтернативен метод предвижда е-магазините да имат двупосочна връзка с агенцията.

Continue reading „Получаваме касови бележки и по мейл“

Подготвя се Национален план за въвеждане на еврото през 2024 година

Финансовият министър Кирил Ананиев обяви, че в процес на подготовка Национален план за въвеждане на еврото в България, в който детайлно ще бъдат описани дейностите, които трябва да се предприемат от българските власти и бизнеса за успешното въвеждане на единната европейска валута в страната.

Continue reading „Подготвя се Национален план за въвеждане на еврото през 2024 година“