Все повече хора пред пенсия остават без работа

Все повече хора остават без работа преди пенсия. 42 на сто от безработните през миналата година или над 62 000 души са били над 50 години, като делът им расте спрямо 2021 г. Пред пенсия е бил всеки втори безработен в Смолян, Кърджали, Разград и Търговище.

Само в София делът на хората над 50 години сред безработните е под 30 на сто – 29,8%. Това показват данни на Агенция по заетостта.

37 пък са общините, в които безработицата е над 4 пъти по-висока от средната за страната, която за миналата година е 5,2 на сто. В 13 от тях безработицата е над 30 на сто, а в 19 – варира от 20 до 25 процента. Най-висока е безработицата в община Макреш във Видин – 71,3 на сто, за година делът на безработните там е скочил повече от два пъти. Подобна е ситуацията и в друга община в област Видин – Димово, където 58% от хората са безработни.

Най-ниска е била безработицата през миналата година в София и големите градове, показват данните на Агенцията по заетостта. В столицата коефициентът е едва 1,5 на сто при 5,2 на сто средно за страната. Безработицата в столицата дори е намаляла спрямо 2021 г., когато коефициентът на безработица е бил 2%, в Пловдив – 2,5 на сто, във Варна – 2,1 на сто, а в Стара Загора и Ямбол – около 3 на сто. Само в пет области безработицата е била над 10 на сто – Видин – 14,1%, Враца – 10,7%, Монтана – 11,7%, Силистра – 10,4% и Смолян – 10 на сто. като по-тревожното е, че в тези области безработицата се е повишила спрямо 2021 г.

24 на сто пък са трайно безработните в страната от всички хора без работа или те са извън пазара на труда повече от 1 година. В 11 области у нас такива са 30 на сто от хората към края на миналата година, като най-тежка е ситуацията във Видин, Враца и Монтана, където хората без работа повече от година са над 40 на сто от незаетите.

Над 30% пък е делът им в Плевен, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище и Шумен. Само в три града – Бургас, Габрово и София хората, останали дълго без работа, са под 10 на сто, като в столицата почти няма регистрирани трайно безработни, сочат официалните данни на агенцията.

Средната безработицата сред младежите до 24 години за страната е 4,8 на сто, а сред тези до 29 години – 11,2 на сто. Изненадващо, но най-малко не са безработните младежи в София, където коефициентите са съответно 3,6 и 10,7%, а Смолян, където безработицата до 24 години е 3,1%, а до 29 години – 7,2%, и Кърджали – 3,2% и 7,8%. Най-висока е безработицата сред младите във Враца – 6% и 13,1%, Пловдив – съответно 5,9% и 13,5% и Стара Загора – 6,1% и 13,3%.

Повече от половината от хората, останали без работа, нямат никаква квалификация, тези с работническа професия и специалистите са для от по 22 на сто, или около 33 000 души. В София близо 60 на сто от регистрираните безработни са били специалисти, а едва 14,5% са хора с работнически професии. 45,7 на сто от безработните в столицата са били с висше образование, 47,5% – със средно, а едва 7 на сто – с основно и по-ниско образование.

източник