конференция на тема: ”Нови възможности за бизнес с Казахстан”

БТПП, съвместно с екипа на Посолството на Казахстан в София, организира конференция на тема: ”Нови възможности за бизнес с Казахстан” на 26 април 2023г. от 11.00 ч. в БТПП, както и онлайн в zoom.

В конференцията ще участват представители на национална компания «Казак Инвест», «Казак Туризъм» и Международен финансов център Астана. Ще бъдат разгледани възможностите за бизнес сътрудничество в секторите: туризъм, транспорт, индустрия, търговия и др.

Желаещите да участват в събитието, могат да се регистрират на следния линк, в срок до 25 април 2023г. Участието е безплатно. Работни езици на конференцията са български и руски, с осигурен превод.

При наличие на допълнителни въпроси, може да се свързвате с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на тел.: 02 8117 489, 8117 421 или e-mail: irelations@bcci.bg.