Банките в България затягат условията за отпускане на кредити

От началото на годината банките в България затягат условията за отпускане на дългосрочни кредити на големи предприятия, както и на потребителски и жилищни кредити на домакинствата. Това показва традиционната анкета на Българската народна банка, провеждана сред банките в България по отношение на кредитната им дейност.

От резултатите ѝ следва, че банките запазват без съществена промяна стандартите си за кредитиране на малки и средни предприятия.

Основно влияние за затягането на кредитните стандарти и условия на банките по отношение на големите корпоративни кредити е оказала цената на привлечения ресурс. По отношение на потребителските и на жилищните заеми – съответно повишената оценка на риска вследствие на макроикономическата среда.

Кредитните стандарти и условия обикновено включват както лихвените проценти, така и различни такси и комисиони, както и размер на кредита, условия по усвояване, обезпечения и други.

Статистиката на БНБ показва, че обемът на жилищните и потребителските кредити продължава сериозно да расте, докато бизнес заемите се забавят.

Основният фактор за търсенето на фирмени кредити продължава да бъде необходимостта от финансов ресурс за оборотни средства и запаси. Необходимостта от средства за закупуване на стоки за текущо потребление и на такива за дълготрайна употреба е фактор за търсенето на потребителски кредити.

Нуждите на домакинствата от средства за закупуване на първо и допълнително жилище, както и все още ниските нива на лихвените проценти имат основен принос за търсенето на жилищни кредити. За високия растеж на жилищните кредити, освен лихвените проценти, влияние оказват и запазващите се предпочитания на домакинствата за покупка на недвижими имоти като алтернативна форма на спестявания или инвестиция, както и по-високите цени на жилищата, които обуславят нарастването на обема на новоотпуснатите жилищни заеми.

Централната банка обаче прогнозира покачването на лихвените проценти в България да продължава и така условията за финансиране на бизнеса и домакинствата да се влошават, както и тези за финансиране на правителството.

източник