Общо 12 компании получават над 34 млн. лв. за иновативни продукти и услуги

Общо 12 компании ще получат над 34 млн. лв. за създаване и развитие на иновативни услуги и продукти. Средствата са по четвъртата мярка от Плана за възстановяване и устойчивост по линия на Министерството на иновациите и растежа – „Подкрепа за иновативни предприятия, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейската комисия.

Общият бюджет на процедурата е 118 млн. лв., като документи по нея се приемат на два приема. Одобрените 12 предприятия са класирани след първия прием, който приключи през месец май, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа.

Мярката е предназначена за новаторски фирми, получили „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет, за които финансирането по програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ не е достигнало, въпреки високото качество на проектите им.

Идеите и разработките на тези фирми са оценени като висококачествени и развиват нови продукти и услуги с висока добавена стойност за икономиката. Подкрепата за тези проекти се осигурява чрез Плана за възстановяване и устойчивост, уточняват от Министерството на иновациите и растежа.

Със средствата одобрените компании ще могат да реализират иновативни приложения в областта на информационните технологии, изкуствения интелект и работата с големи данни. Ще се подкрепят и социално ориентирани иновации за създаване на роботизирани системи в помощ на хора с увреждания, както и на алтернативи на неразградими продукти.

Една от фирмите ще предложи софтуерна информационна система за управление на процесите по кредитиране, а друга – организационно развитие за МСП. Финансирането ще помогне на „Насекомо“ АД да работи с данни, роботи и насекоми за кръгова биоикономика.

Предстои сключването на договорите с предприятията за отпускане на безвъзмездно финансиране, след което ще започне изпълнението на всички заложени дейности.

Вторият прием на документи се очаква да започне в началото на 2024 г.

източник