Рекордни са инвестициите за 2023 г., близо 7 млрд. лева

С 1,5 млрд. лева са се увеличили инвестициите през миналата година. За цялата 2023 г. преките чуждестранни инвестиции са рекордни и са общо близо 7 млрд. лева. Това е ръст от над 28 процента спрямо предходната 2022 година.

Зам.-министър Шотев: Рекордни са инвестициите за 2023 г., близо 7 млрд. лева

Това каза зам.-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев, който участва на среща в Университета за хранителни технологии (УХТ) в Пловдив, съвместно с министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева, фирми от Тракия икономическа зона (ТИЗ) и представители на висши училища в града.

На срещата бе обсъдено как да се преодолее разликата между мисленето и разбирането за развитието на една образователна и научна организация и какъв е темпът на развитие и предизвикателствата пред бизнеса у нас.

„Работим за по-добра връзка между държавата, бизнеса и образованието, за гарантирането на предвидима среда, в която компаниите да се развиват, посочи заместник-министърът на икономиката. Той изтъкна, че е важна обратната връзка от бизнеса, за да са ясни какви са проблемите и предизвикателствата пред него.

По думите му не е необходимо да се инвестира в огромни бази в самите университети, където да се обучават специалистите. “Достатъчно е те да ходят на място в предприятия и заводи, които имат най-качественото и модерно оборудване”, подчерта Шотев.

Той изтъкна , че министерството на икономиката и индустрията работи с бизнеса, като помага за развитието на икономически зони и паркове, където те да имат достъп до подготвени терени и подпомага компаниите при проучването на потенциален партньор и в търсенето на нови пазари и контакти.

източник