11 търговски парка са открити у нас през 2023, Пловдив остава лидер

Търговските паркове продължават динамичното си развитие и през 2023 г., когато бяха открити 11 такива на 11 различни локации в страната – три от бранда Holiday Park (Стара Загора, Хасково и Перник), Търговски парк Силистра, Разлог Ритейл Парк, Търговски център Княжево (София), Retail Park Arena – Shumen, Kaufland Retail Park (Сандански), както и по един в Димитровград, Карлово и Несебър. С това общата отдаваема площ на всички действащи търговски паркове в страната към края на 2023 г. възлиза на над 501,500 кв. м, разположени в 58 обекта, според най-новия доклад на Colliers.

Търговските центрове в големите градове също процъфтяват като бележат рекорден ръст в представянето си от гледна точка на високи заетост, посещаемост, обороти на търговците и наемни нива. Свободните площи в установените проекти варират между 0.1% и 5%. В резултат на силното търсене и липсата на предлагане, наемите регистрират значително повишение до рекордни за последните пет години нива, като този тренд ще продължи и през 2024 г.

В София заетостта в търговските центрове към края на миналата година остава много висока, вследствие на силната потребителска активност. Средното ниво на свободни пространства в установените обекти е 2.8% – най-ниската им стойност за последните няколко години. Няма промяна в общия обем отдаваема площ в търговските центрове през втората половина на годината, тъй като липсват нови проекти. През този период усвоените пространства в този тип формат в София са около 8,500 кв. м, а за цялата година – почти 19,000 кв. м.

Незаетите площи на булевард „Витоша“ регистрират спад до малко над 1%. След като през 2021 г. търговците, опериращи в секторите Мода и Заведения, бяха с по 28% дял от площите на главната търговска улица, през изминалата година сектор Мода затвърди позициите си до 37%, а делът на заведенията се сви до 24%.

Пловдив остава лидер по брой търговски паркове с общо 6 функциониращи с над 70,200 кв.м. отдаваема площ. Усвоените пространства в търговските центрове в града под тепетата за цялата година са над 3,500 кв. м., като почти половината са заети от търговци в сектор Мода, следвани от магазини за храна с 13% и Заведения с 10%. През изминалата година новите наематели по главните търговски улици на Пловдив заемат 7.0% от всички площи, а празните пространства спадат до 2.0%. Наемите регистрират значителен ръст, както вследствие на стабилния интерес от нови наематели, така и в резултат на предоговаряния на съществуващи такива.

Във Варна обемът на усвоени площи в търговските центрове през изминалата година е 3,610 кв. м. Това е най-ниската стойност за последните три години, което може да се обясни и с липсата на предлагане в установените молове. Нивата на заетост се покачват съществено до около 95-99%. Наемите също бележат значителен ръст – от 24 на 29 евро/кв.м./месец при търговските центрове и от 20 на 24 евро/кв.м./месец на главната търговска улица.

Предлагането в Бургас е непроменено, като градът остава един от малкото областни такива без действащ търговски парк. Усвоените площи в двата търговски центъра през годината са 3,050 кв. м., от които над 80% са от представители на сектор Мода. Наемите в търговски центрове следват националната тенденция на ръст и достигат EUR 28 / m2, а на главните търговски улици – EUR 23 / m2.

През 2024 г. търговските паркове ще се увеличават и ще имат все по-широко покритие в страна. Според Colliers, пазарът навлиза в етап на насищане и инвеститорите няма да могат да разчитат на това, че са единствен проект в населеното място. Успехът на новите паркове ще зависи все повече от правилното им позициониране и наличието на конкурентни предимства. Фокусът на големите инвеститори е съсредоточен главно в София, където се очаква значително предлагане на нови площи в търговски паркове.

От своя страна търговците ще засилят инвестициите си в интеграция на технологични решения и използването на пазарна информация, които да подкрепят решенията им за експанзия. В допълнение на това онлайн продажбите съставляват все по-голяма част от оборотите на търговците. В тази ситуация някои от тях вече оптимизираха физическото си присъствие като затвориха недобре работещи обекти и инвестираха в развитието на установените си локации. През 2024 г. тази ситуация ще се запази, като фокусът ще остане върху физическите магазини.

източник