Продължаваме да сме най-бедните в Евросъюза

България остава страната в Европейския съюз с най-нисък БВП на глава от населението. Въпреки че през последните две години статистиката отчита един от най-високите ръстове на доходите в ЕС, страната ни не помръдва от дъното на класацията за покупателната способност на гражданите в съюза.

През 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, в България е 64%, показват предварителните експресни данни на Евростат, публикувани днес. Това означава, че покупателната способност на българите е 36% под средното ниво в ЕС. Все пак се наблюдава слабо повишение индекса на БВП на глава от населението – през 2022 г. е бил 62%, а през 2021 г. – 57%.

Данните показват значителни разлики в БВП на глава от населението в Евросъюза.

Ако България е на дъното с 36% под средното ниво за ЕС, то Люксембург и Ирландия са далеч пред нас – съответно 140% и 112% над средното ниво за ЕС.

Впечатление прави, че много близко до покупателната способност на българите се нареждат гърците. За Гърция индексът БВП на глава от населението е 67%, с други думи тяхната покупателна способност е 33% под средното за ЕС.

Традиционният първенец сред богатите страни в ЕС – Люксембург, до известна степен дължи доброто си представяне на факта, че голям брой чуждестранни жители са наети в страната и по този начин допринасят за нейния БВП, но не са част от постоянното население на Люксембург, обяснява Евростат. Техните разходи за потребление се записват в националните сметки на страната им на пребиваване.

Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия отчасти може да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост.

Над средното ниво в ЕС по покупателна способност са още на гражданите на Холандия, Дания и Австрия – с повече от 20%, а също Белгия, Швеция, Германия, Финландия, Малта и Франция.

Италия, Кипър, Словения и Чехия падат под средната стойност с до 10%, следвани от Испания, Литва, Португалия и Естония с 10% до 20%. БВП на глава от населението на Полша е 20% под тази средна стойност, докато Румъния, Унгария, Хърватия, Словакия и Латвия са до 30%. На опашката с над 30% под средното ниво на покупателна способност в ЕС са Гърция и България.

източник