484 млн. лв. е печалбата на банковата система към края на февруари

484 млн. лв. е печалбата на банковата система у нас към края на февруари, което е 22,8% повече от първите два месец през 2023 г., съобщава БТА, позовавайки се на данни на БНБ.

Начислените разходи са 90 млн. лв., което е с 63 млн. повече от края на февруари за 2023. Тези разходи са за обезценка и финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата.

Кредитите за домакинствата са се увеличили с 1.6%, което е 654 млн. лв. Но са намалели кредитите за други финансови предприятие с 0.2% или 19 млн. лв., а за сектор на държавно управление намалението на кредитите е с 7 млн. лв.

Спадът на депозитите на кредитните институции, което е с 635 млн. лв., има връзка с намаляването на общите депозитите в банковата система за края на януари – депозитите са паднали т 270 млн. лв. до 147 млн. лв.

За месеца обаче се наблюдава увеличение на депозитите на домакинствата – с 726 млн. лв. – и на сектора на държавното управление – с 141 млн. лв.

източник