България е разпознаваема дестинация за ИТ и иновативни бизнес проекти

България е разпознаваема ИТ дестинация и предвидимо място за реализация на иновативни бизнес проекти. Като член на най-голямата мрежа за международно сътрудничество в областта на иновациите и научните изследвания (инициативата ЕВРИКА), страната ни е надежден партньор и успешно допринася за развитие на иновационната политика, повишаване на технологичното ниво на предприятията и икономическия растеж.

Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов на Глобалната среща на върха на инициативата ЕВРИКА в Истанбул. Той участва в министерския панел на форума „Перспектива и прозрения за устойчиви иновации“.

Тази година инициативата се провежда под мотото „Изграждане на мостове за глобални предизвикателства“ и акцентира върху темите за зелената и цифровата трансформация.

„България има добре развита дигитална и комуникационна инфраструктура, което й осигурява ключово предимство и я позиционира като предпочитано място за развитие на иновационните технологии“, каза зам.-министър Якимов. Той подчерта, че Министерството на иновациите и растежа чрез финансовите инструменти, които управлява, програмите с европейско финансиране, Фонда на фондовете и Българската банка за развитие, подкрепя предприемаческите инициативи на българските компании и стартъпи, като им осигурява финансиране и първоначален капитал.

Якимов заяви още, че Министерството насърчава зеления преход чрез реално прилагане на устойчиви политики, една от които е изработената от МИР Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Сред приоритетните области в нея е и развитието на чистите технологии, както и кръговата и нисковъглеродна икономика. „Финансовият инструмент, който подкрепя стратегията, е Програмата „Изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет 2.14 млрд. лв.“, каза зам.-министърът. По думите му, чрез нея се осигурява финансова подкрепа за иновации и трансфер на знания и технологии в областите на европейските вериги за стойност.

Участниците от различни държави се запознаха с най-новите тенденции и добри практики в областта на научните изследвания и иновациите. Бяха връчени и наградите за иновации Еврика на успешни проекти, подкрепени в рамките на инициативата. Участие в събитието взеха още представители на София Тех Парк, Българската академия на науките и др.

В рамките на форума зам.-министър Якимов проведе и двустранна среща със зам.-министъра на индустрията и технологиите на Турция Ахмет Йозгатлъгил. Двамата обсъдиха двустранните икономически отношения в областта на инвестициите и иновациите, както и възможности за бъдещо сътрудничество.

След това се срещна с ръководството на Турския съвет за научни изследвания и технологии TUBITAK. В рамките на разговора се обсъди възможността за взаимодействие със София Тех Парк, финансирането на научноизследователска и развойна дейност в двете страни и трансфера на технологии.

Зам.-министърът на иновациите и растежа посети и университета Гедик и заедно с ректора Ахмет Кесик се запозна с най-новите проекти и инициативи на Истанбул тех парк.

Якимов проведе срещи и с потенциални турски инвеститори, пред които представи възможностите за инвестиции в България.

*Асоциация „Еврика“ е най-голямата в света междуправителствена мрежа за иновации и сътрудничество. Тя подпомага конкурентоспособността на фирмите. Целта й е да постигне пазарна реализация на резултатите от висококачествената научноизследователска и развойна дейност. В инициативата членуват 45 държави, включително България.

източник