Работниците изостават с AI уменията и това създава проблеми за фирмите

Ниската квалификация на служителите за работа с AI и облачни технологии се превръща в най-голямата пречка пред дигиталната трансформация на компаниите. Това показват данните от глобалния доклад на SoftwareOne, фокусиран върху необходимостта от преодоляване на разделението между човека и изкуствения интелект.

Според изследването Cloud Skills Report 62% от анкетираните служители смятат, че не притежават достатъчни умения за работа с изкуствен интелект. Като ефект от това натоварването върху работниците се е увеличило и е довело до значителни последствия, сред които и професионално прегряване (burnout).

34% от анкетираните вярват, че липсата на квалификация води до нарастващо напрежение между работниците и прекия им ръководител. А 42% са на мнение, че недостигът на квалификация е сред причините за конфликти в екипа.

Бързият напредък при AI и генеративния AI създава вълнуващи перспективи пред компаниите по цял свят, но като говорим за екипите, организациите седят върху бомба със закъснител, ако не повишат квалификацията и уменията на служителите си, за да реализират потенциала на AI”, споделя Браян Дъфи, главен изпълнителен директор на SoftwareOne.

Извеждането на преден план на по-тясната работа на служителите с напреднали технологии се оказва ключово решение за компаниите. Огромна част от организациите (97%) планират повишаване на способностите на своите IT екипи, за да ускорят внедряването на AI и имплементирането на облачните технологии.

Като поставят хората в центъра и демонстрират ползите от иновациите за техните роли в организацията, компаниите могат да изградят подкрепяща и позитивна среда, която помага за задържането на кадрите, повишава продуктивността и прави работата по-смислена”, споделя Браян Дъфи.

Задържането на IT кадрите обаче се оказва предизвикателство пред софтуерните компании като 84% споделят, че изпитват трудности. А 41% от организациите имат затруднения в намирането на квалифицирани служители с опит и знания в AI.

Ускореното развитие на новите технологии налага компаниите да работят приоритетно в няколко направления – наемане и развиване на нови таланти, задържане на настоящия екип с обучения и интересни проекти, преквалификация“, споделя Кирил Изов, директор бизнес и технологични услуги за Западна, Централна и Източна Европа в SoftwareOne.

източник