Доставчиците на платежни услуги ще информират с документ за събираните такси

Всички лицензирани от БНБ доставчици на платежни услуги ще дават на потребителите документ с информация за таксите за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка. Това предвижда законопроект за изменение на Закона за платежните услуги и платежните системи, публикуван за обществено обсъждане.

Потребителите ще получават отчет за таксите, събирани от доставчика през предходните 12 месеца за услугите по платежната сметка и речник на термините.

При изготвянето на тези документи ще се използва стандартизирана терминология, за да става лесно сравнението между различни оферти.

Законопроектът предвижда в България да заработи най-малко една независима интернет страница за съпоставяне на таксите за платежни услуги.

Предвижда се процедура за бързо и лесно прехвърляне на платежна сметка от един доставчик на платежни услуги към друг в рамките на страната.

Осигурява се възможност за потребители, пребиваващи законно в Европейския съюз, да откриват платежни сметки при банки в България, без да пребивават постоянно в страната.

Законопроектът урежда възможността на потребителите на платежни услуги за достъп до платежна сметка, независимо от тяхното финансово състояние, която да им позволява да извършват основни операции.

Изчерпателно са изброени услугите, които трябва да бъдат предоставяни чрез платежната сметка за основни операции, които включват теглене на пари в брой в рамките на ЕС, изпълнение на кредитни преводи, директни дебити и плащания с карти.

Законопроектът предвижда банките да предоставят на потребителите платежни услуги по сметките за основни операции срещу приемливи такси, независимо от броя платежни операции, извършени по сметката. Целта е по-голяма защита на потребителите.

За уязвимите групи потребители, получаващи месечни оциални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане, се предвиждат по-благоприятни ценови условия при използването на платежните сметки за основни операции.

По статията работиха: Надежда Бочева, редактор Десислава Попова