Известни са победителите в конкурса за наградите „Икономика на светло“ за 2015 г.

Резултатите от националния конкурс за награди „Икономика на светло“ за 2016 г. бяха оповестени на специална тържествена церемония, официално открита от министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова.

В категорията за „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция” наградата бе присъдена на Мартин Димитров, Делян Добрев и Петър Кънев – народни представители в 43-то Народно събрание на Република България – за нормотворческите им инициативи през 2015 г. за приемане на законодателство в посока на ограничаване на неформалната икономика. Наградата връчи министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова. Останалите номинирани бяха Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ) – за дългогодишната им работа по ограничаване на неформалната икономика и измамите в областта на квалификацията на автомобилистите, в това число при издаването на свидетелства за управление на моторни превозни средства, Българска асоциация на малинопроизводителите – за техния принос като инициатори на приемането на промените в Кодекса на труда, направили възможно въвеждането на така наречените „еднодневни трудови договори” и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите на Република България – за цялостния принос на дирекция „Данъчна политика“ към МФ за превенция и ограничаване на сивата икономика.

Призът за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика отиде при Канна Рачева – журналист в телевизия БТВ – за разследваща журналистика и принос при разкриване на корупционни практики – за журналистическо разследване за незаконната сеч „Гор(с)ка реалност“ и за резултатите от 12 годишен авторски журналистически интерес, насочен към разкриване на сивите практики в дърводобива. Наградата връчи президентът на КТ „Подкрепа“ г-н Димитър Манолов. Признание с номинации в тази категория получиха още електронният сайт Bivol.bg – за смелостта и липсата на цензура при осигуряването на трибуна за публикуване на документи, уличаващи политически и икономически кръгове в незаконни или обществено неприемливи икономически практики, електронният сайт Investor.bg – за задълбочен анализ на икономическите и обществено-политическите процеси, свързани с формирането на сиви практики, както и News.bg – за обективно отразяване на сиви практики и активна позиция по отношение на ограничаване на неформалната икономика.

В категорията „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата ” първото място спечели Агенция „Митници“ – за отчетени рекордно високи нива на събираемост през 2015 г. и постигнати успехи в борбата с митническите и данъчните измами и контрабандата. Наградата връчи председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев. Номинирани в тази категория бяха още Министерски съвет на Република България – за подобряване на достъпа до обществена информация и широкообхватно въвеждане на т.н. „отворени данни“ – нормативен акт „Изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)“, Министерство на финансите на Република България – за промяна в режима на деклариране и определяне на данъка върху превозните средства – нормативен акт „Изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси“ и отново Министерство на финансите на Република България – за промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и присъединяването на Република България към международните инициативите за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане.

Победителите в трите категории бяха излъчени чрез тайно гласуване на 100 членно експертно жури. Конкурсът се провежда за трета поредна година. Негови организатори са Асоциацията на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло”. Целта му е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ се стреми да повиши обществената нетърпимост към сивите практики, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. Номинациите за конкурса бяха определени чрез отворена обществена анкета през месеците април и май. Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряване и развитие на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.