693 лв. ще струва държавната издръжка на един студент през 2017 г.

693 лв. ще струва държавната издръжка на един студент през 2017 г. Това е записано в проект на постановление на Министерски съвет за изпълнение на бюджета за 2017 г., подготвен от финансовия министър Владислав Горанов. Неусвоените средства могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове, пише още в документа.

Припомняме, че издръжката на един студент не е променяна от 2010 г., когато от 963 лв. беше намалена на 693 лв. Още през пролетта на 2016 г. от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настояваха да се предприеме поетапно увеличение на диференцирания норматив за издръжката на обучението на един студент по различните професионални направления през следващите две години от сегашното ниво 2,40 до 5,00. Искането обаче беше отхвърлено.

За един храноден в студентските столове хазната ще плаща по 2,90 лв. на учащ и по 1 лв. за легло в общежитие.

Според Закона за висшите училища базовият норматив за издръжка на обучението за един студент във ВУЗ-овете се определя ежегодно с постановлението за изпълнение на държавния бюджет за съответната година въз основа на общия размер на средствата за издръжка на обучението в държавните висши училища и броя на студентите и докторантите.

С проекта на постановление се утвърждават и държавните субсидии за висшите училища. Най-голяма сума ще получи Софийският университет „Св. Климент Охридски“  – 51,6 млн. лв., следван от Медицинския университет с 36,8 млн. лв. и Техническия университет с 36 млн. лв. Над 20 млн. лв. ще получи Университетът за национално и световно стопанство, а Университетът по архитектура, строителство и геодезия – 9,8 млн. лв. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“  ще вземе 21 млн. лв. от държавата, а Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – 15,6 млн. лв. Над 13 млн. лв. отиват за Националната спортна академия „Васил Левски“. Техническият университет в Габрово ще получи 5 млн. лв., а Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов – 5,6 млн. лв.

Постановлението на Горанов дава срок на „Вазовски машиностроителни заводи“ – АД, Сопот, в срок не по-късно от 28 декември 2017 г. да възстанови на държавата предоставените като временна финансова помощ средства в размер на 8,2 млн. лв. и начислените към момента на възстановяване лихви по тях. Дружеството трябва да върне заплатените от държавата средства в размер на 211,05 млн. японски йени и начислените към момента на възстановяване лихви като вноски по договора за заем, сключен между „Ничимен корпорейшън“ и „Вазовски машиностроителни заводи“ – АД, Сопот.

Финансовият министър предлага на Министерския съвет да одобри допълнителни средства в размер на 540 хил. лв. за Българската академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. Парите ще отидат за Института по астрономия и по-конкретно за ремонт на лещата, телескопа и камерите в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“. Други 180 хил. лв. ще отидат за археологически разкопки на Комплекс „Перперикон – Кърджали“.

Три манастира – Рилски, Троянски и Бачковски, ще получат по 200 хил. лв. от държавата.

С постановлението са определени и допълнителни разходи в размер на 2,8 млн. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за управление на имоти в чужбина.

1,4 млн. лв. допълнително ще получат общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от местните власти по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) за 2017 г.

Подобна сума – 1,43 млн. лв. ще получи и Български институт за стандартизация (БИС) за дейности по административно и техническо обслужване на техническите комитети за стандартизация, по прилагане на процедурата по обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти (които не са обект на продажба) и специализирана библиотека, по осъществяване обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти; за заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация; за подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС, свързани със задълженията като пълноправен член в европейските и международните организации по стандартизация.

По статията работиха: Ралица Пейчева, редактор Десислава Попова