МОН ще променя приема и финансирането на висшите училища

Министерството на образованието и науката (МОН) ще промени методиката за прием в държавните висши училища. До 20 април правителството ще утвърди конкретните бройки за отделните университети и размера на субсидията по професионални направления.

Това обяви служебният министър Николай Денков след среща с ректорите на 13-те висши училища, които обучават в хуманитарни направления, съобщават от просветното министерство.

През миналата година с постановление на Министерския съвет беше намален приемът в редица професионални направления, включително и в част от хуманитарните. Целта беше да се намалят дисбалансите в професионалните направления, чиито студенти не използват висшето си образование, след като завършат.

Рейтинговата система на университетите показва, че едва един от всеки трима абсолвенти на някои  хуманитарни направления работят по специалността си. Ето защо при определянето на приема МОН ще вземе предвид реализацията на студентите. От просветното министерство ще използват данните от 2015 г.

„Ако тогава е имало 50% реализация на завършилите студенти, но междувременно през следващата година заради намален интерес броят на приетите е намалял наполовина, няма да съкращаваме повече – очевидно системата се е саморегулирала. Ще продължим да регулираме системата само там, където тя не е успяла да се саморегулира“, увери министър Денков.

В същото време обаче държавата няма да позволи броят на приеманите студенти в което и да е направление да падне под критичния минимум. За намирането на баланс ведомството ще работи заедно със Съвета на ректорите.

„Във висшето образование трябва да има баланс между всички професионални направления по отношение както на броя студенти, така и на финансирането. Само по този начин то ще изпълнява основната си функция – да осигурява висококвалифицирани кадри за икономиката и обществото“, коментира Денков.

Той припомни, че от 1 януари 2017 г. субсидията за един студент в хуманитарно направление е увеличена с над 15% – от 1 108 на 1 282 лв.

По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Миглена Иванова