Сделките в България през 2016 г. надхвърлиха 1,4 млрд. долара

България се присъединява към тенденцията в цяла Европа през 2016 г. на по-малък брой сливания и придобивания (M&A), но с по-голяма обща стойност. През миналата година в страната са били сключени общо 35 сделки, като стойността им възлиза на 1,44 млрд. долара. Това сочи M&A барометърът на консултантската компания EY за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за 2016 г.

За сравнение, през предишната година броят на сделките е възлизал на 50, а стойността им е била под 1 млрд. долара – 970 млн. долара. Това означава ръст от почти 50% на стойността на сделките.

„Стратегическите инвеститори през миналата година са били основните играчи на нашия пазар“, заяви Диана Николаева, съдружник отдел „Консултации по сделки“ в EY България. „Стратегическите инвеститори са тези, които носят планове за развитие, know-how, и това, че те идват в България, е позитивно развитие за мен“.

През тази година 83% от инвеститорите в България са били стратегически, докато финансовите са били едва 17%. Това показва почти двоен спад на финансовите инвеститори спрямо предишната година, когато са били 30% от общия брой.

В ЦИЕ като цяло най-активни са местните купувачи, като България са присъединява към тази тенденция. И тази година голяма част от сделките са били между местни купувачи – 43%, което обаче все пак е доста по-малко от 2015 г., когато делът им е бил 62%. В почти половината от М&A сделките купувачите са били чужди компании.

Според Николаева обаче ако разгледаме данните от гледна точка на размера на сделките, по-голямата част от общата сума за сливания и придобивания през 2016 г. идва от чужди инвестиции.

Най-голямата сделка по обема на трансакцията е продажбата на Обединена българска банка на белгийската KBC Group, която се сключи в края на миналата година и бе на обща стойност 610 млн. евро. Следва продажбата на компанията за бутилирана вода „Девин“ отново на белгийска компания – S.A. Spadel, за 112 млн. евро. На трето и четвърто място са придобиванията на Tokuda Group и City Clinic Group от турската група Acibadem, което създаде най-големия доставчик на здравни услуги в България. Общата стойност на двете придобити компании възлиза на 112,8 млн. долара.

Според Николаева знакова сделка през миналата година е била придобиването на Агенция за събиране на вземанията от норвежката компания за изкупуване и събиране на задължения B2Holding. „За мен това е знакова сделка, тъй като в България влезе един инвеститор, който също е голям и защото това е една сфера във финансовия сектор, който се очакваше да има сериозен растеж“, каза тя. Според нея мотивът е съчетанието между растящ пазар и очакване за сериозно нарастване на пазара на необслужваните кредити.

През 2017 г. се очаква пазарът на M&A сделките в България да бъде активен най-вече сред застрахователния сектор, финансовите компании и семейните фирми, където често причината е, че липсва приемственост от следващите поколения. В същото време след прелицензирането здравните фондове в България станаха или общозастрахователни, или животозастрахователни дружества, а техният брой се увеличи неимоверно. Именно за това няма как да няма консолидация на застрахователния пазар, смята Николаева. Тя обаче подчерта, че като цяло се усеща едно изчакване на пазара заради предстоящите избори.

Ключови фактори за успех при M&A трансакциите са ясно дефинираната цел на сделката, етапът на развитие на компанията, прегледът на факторите, които са ценообразуващи и рископределящи, но най-вече – прецизната подготовка на компаниите, каза Николаева. Тя даде за пример концесията на Летище София и поисканото вчера нейно прекратяване. Според нея първият въпрос на фирмите, на които консултантската компания е маркетирала възможността, е бил: кои са консултантите на държавата. Такива обаче са липсвали и именно поради това фирмите са изгубили интерес, тъй като има стандарти и правила за подобни сделки, които бизнес лидерите очакват да видят.

Преструктурирането на дълговете на големите предприятия има нужда от консултанти, например в случая с БДЖ, допълни тя, подчертавайки, че няма обяснение за липсата на консултантски компании в тези процеси, но вероятна причина е липсата на бюджет за подобни услуги.

Като цяло в Централна и Източна Европа през 2016 г. броят на сделките по сливания и придобивания отбелязва лек спад до 1165 трансакции от 1281 трансакции през предишната година. Средната стойност на сделките обаче е била по-висока и това се отразява на стойността на целия пазар, чиито общ обем се равнява на 47,7 млрд. долара, или с 10,67% повече на годишна база.

От резултатите за 2016 г. ясно се вижда, че заради несигурността в страни като Турция и Полша броят на сделките в тях спада. В южната ни съседка броят им е бил 273 спрямо 312 през 2015 г., докато в Полша – 216 спрямо 278. Те обаче все пак остават в топ 3 на страните по брой на сделките, като на първо място е Чехия с 288 броя реализирани трансакции за общо 9,93 млрд. долара.

По статията работиха: автор Виктория Тошкова, редактор Десислава Попова