Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) събра индустриалци и предприемачи на своята годишнина

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) посрещна над 400 гости на официалното честване на 22-рия си рожден ден в театър София през тази седмица. Сред тях бяха представители на изпълнителната и законодателната власт, председатели на бизнес-, браншови-, синдикални и неправителствени организации, дипломати, медии  и др.

„През тези малко повече от две десетилетия Асоциация на индустриалния капитал в България се превърна в реален защитник на интересите на малки и големи предприятия, публични дружества и компании, оказващи услуги от общ интерес. Мога смело да заявя, че и занапред ще продължаваме да участваме активно в процеса по създаване и актуализиране на нормативната уредба в страната и добрите административни практики”, заяви председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев.

През 2019 г. за свои приоритети АИКБ отново посочи справянето с липсата на квалифицирана работна ръка за ключови сектори, реализирането на реформа във финансирането на висшето образование. Борбата със сивата икономика също си остава сред приоритети на най-представителната работодателска организация у нас.

сп. ХИТ