23-ти рожден ден на Асоциация на индустриалния капитал в България

Вицепремиерът Марияна Николова и над 400 представители на дипломатически мисии, изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, синдикалните и неправителствени организации бяха част от официалното честване на 23-тия рожден ден на Асоциация на индустриалния капитал в България.

„Искам да благодаря на всички, които сте тук, както и на тези които не успяха да дойдат, но намериха време да поздравят АИКБ за 23-тия рожден ден. За нас това е признания за конструктивната и обективна позиция на Асоциацията. Изпращаме една успешна година, както за АИКБ, така и за България. Ръстът на БВП ще надмина 3,5%, безработицата е под санитарния минимум, имаме ръст на доходите над 10% и ръст на производителността около 3-3,5 на сто. Това ни нарежда на 5-то място в ЕС по ръст на БВП. Такива са прогнозите за следващите 2 години, през които очакваме България отново да бъде в челната петица. Нещата обаче могат да се случат и по-добре и АИКБ ще направи всички по силите си, за да бъдат проведени всички необходими реформи”, заяви председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев.

Работодателската организация ще продължи да работи за повишаване на икономически ръст на страната, чиито основни „спирачки“ са засилващият се недостиг на трудови ресурси и недостатъчната либерализация на трудовата имиграция. Борбата със сивата икономика, с която АИКБ се е ангажирала в последните 10 години, отново ще бъде ключов приоритет. И през 2020 г. АИКБ ще продължи да работи за реализирането на редица реформи в сектори като енергетиката, образованието, трудовото законодателство.

Асоциацията настоява за повече последователност и устойчивост при определянето на държавните политики за развитие на електроенергийния сектор при спазване на принципите за конкурентност, прозрачност и равнопоставеност. АИКБ очаква доброто сътрудничеството с Министерство на образованието да доведе до финализирането на реформата в професионалното и висше образование, чрез която в следващите години да се подготвят необходимите на бизнеса кради за ключови сектори на икономиката. Наред с това очакванията на българския бизнес са да се работи за отпадане на минималните осигурителни прагове, административното определяне на минимална работна заплата и усъвършенстване и развитие на втори и трети пенсионен стълб чрез въвеждане на мултифондове, определяне на справедлив коефициент на редукция на първа пенсия и т. н. Честита годишнина!

сп. ХИ&Т