Лихвите върху фирмените кредити до 1 млн. евро се понижават

Основният лихвен процент (ОЛП) през ноември 2019 г. запазва нивото си без промяна спрямо предходния месец и остава 0.00%, съобщава Българската народна банка (БНБ).

През миналия месец средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, за фирмите нараства спрямо същия месец на 2018 г. с 0.02 пр. пункта до 3.78%, а по тези, договорени в евро намалява с 0.02 пр. пункта до 2.61%, става ясно още от информацията от БНБ. 

По нейни данни средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за бизнеса през ноември 2019 г. запазва достигнатото ниво от 0.09% на годишна база, но се увеличава с 0.06 пр. пункта спрямо предходния месец. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в евро за бизнеса спада с 0.08 пр. пункта до -0.05% на годишна база, като намалява и с 0.04 пр. пункта спрямо месец октомври 2019 г.

През  ноември  2019  г.  средният  лихвен  процент  по депозитите с договорен матуритет в левове за домакинства се понижава с 0.04 пр. пункта до 0.15% спрямо ноември 2018 г., а по тези в евро – с 0.06 пр. пункта до 0.23%. В сравнение с октомври 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро за домакинствата се променят незначително.

В сравнение с изминалия месец октомври 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, за фирмите се понижава с 0.09 пр. пункта, а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0.11 пр. пункта.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, за ноември 2019 г. намалява с 0.52 пр. пункта до 2.57%, а по тези, договорени в евро – с 0.97 пр. пункта до 1.97% спрямо същия период през 2018 г.

При кредитите над 1 млн. евро спрямо месец октомври обаче се наблюдава увеличение – по тези договорени в левове – средният лихвен процент се увеличава с 0.31 пр. пункта, а по тези, договорени в евро – с 0.16 пр. пункта.

През ноември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава в сравнение с ноември 2018 г. с 0.15 пр. пункта до 8.52%, а по тези в евро спада с 0.56 пр. пункта до 3.63%. В сравнение с октомври 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.20 пр. пункта, а по тези в евро спада с 0.22 пр. пункта.

При жилищните кредити в  левове и в евро средните лихвени проценти намаляват с 0.24 пр. пункта съответно до 3.00% и до 3.47% на годишна база. Спрямо предходния месец октомври жилищните кредити в левове намаляват с 0.01 пр. пункта, а при тези в евро – с 0.22 пр. пункта.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.23 пр. пункта до 2.44%, а по другите кредити в евро се понижава с 0.16 пр. пункта до 2.91% спрямо ноември 2018 г., а спрямо предходния месец се повишава с 0.05 пр. пункта, а при тези в евро – с 0.39 пр. пункта.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през ноември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. се понижава с 0.08 пр. пункта до 10.29%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.56 пр. пункта до 3.90%. Спрямо октомври 1029 г. показателят в левове нараства с 0.20 пр. пункта, а по тези в евро намалява с 0.12 пр. пункта.

През ноември 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо ноември 2018 г. с 0.25 пр. пункта до 3.36%, а по жилищните кредити в евро – с 0.36 пр. пункта до 3.85%. Показателят се понижава и спрямо октомври 2019 г. – при жилищните кредити в левове той спада с 0.02 пр. пункта, а по тези в евро – с 0.32 пр. пункта.

източник