Фирми ще финансират платения отпуск на служителите по схемата 60/40

Социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) подкрепиха принципно промените в схемата 60/40 за запазване на заетостта.

Те се обединиха около това фирмите да могат да плащат платения отпуск на служителите по схемата, както и държавата да поеме и дължимите от работодателите осигурителни вноски.

Социалните партньори, с изключение на АИКБ, подкрепят проекта на постановление. От работодателската организация смятат постановлението за „сбъркано и вредно“, предава БНР.

По схемата предприятията ще могат да финансират платения отпуск на служителите си. Не бе прието предложението на КНСБ това да е възможно и за неплатения, уточнява се в съобщение на Конфедерацията.

Съгласно предложените промени в проекта на постановление, размерът на изплащаните компенсации ще бъде 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за същия месец на всеки работник или служител, за който се изплащат компенсации. В случаите на преустановяване на работа, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и дължимите осигурителни вноски за съответния месец. При установено непълно работно време работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец, уточняват от пресслужбата на кабинета.

Промените ще се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането в сила на постановлението. 

Сред секторите, предоставящи образователни услуги, които могат да получат подкрепа, се добавят частни центрове за предучилищно образование, частни детски градини и училища и школи за подготовка на водачи на моторни превозни средства. Всички предприятия от градския транспорт също ще могат да се възпозват от схемата. Субсидиите, които получават, няма да са пречка да кандидатстват за подкрепа. 

Премахнат бе срокът от 21 април, който бе фиксиран досега като краен за подаване на документи за кандидатстване. Целта е повече работодатели да се възползват от компенсацията.

На заседанието си днес Тристранният съвет взе решение за повишаване цената на нощния труд от 1 януари 2021 г. Той ще е 0,15% от минималната работна заплата и не по-малко от 1 лев на час при 0,25 лв. в момента.

Внесените в Националния съвет за тристранно сътрудничество предложения от КНСБ и останалите социални партньори за нови мерки със социална и икономическа насоченост ще бъдат събрани в общ пакет след Великден, уточняват още от синдиката. Дотогава страните ще дадат становища по всички предложения, за да се прецени по кои има съгласие и къде се разминават вижданията. В края на месеца предложенията ще бъдат обсъдени на среща с правителството.

Работодателите да не плащат и 40-те процента по мярката 60/40, когато реално работникът или служителят не полага труд, предлагат от Българската търговско-промишлена палата. В случай че се окаже, че няма достатъчно работодатели, кандидатстващи по схемата, предлагат и разглеждане на възможността за по-голям процент подкрепа от страна на държавата, например 80%.

Всички микропредприятия, регистрирани преди 01.02.2020 г. и с доказан спад в продажбите с 20% през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., в рамките на 3 месеца да бъдат освободени от плащането на социално-осигурителни вноски за техните служители, като се запазят всички права на осигурените лица, произтичащи по закон, предлагат още от палатата.

Самоосигуряващите се лица, които имат поне 20% по-ниски доходи през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., също да бъдат освободени от плащане на социално-осигурителни вноски в рамките на 3 месеца, като се запазят всички осигурителни права на самоосигуряващите се лица произтичащи по закон. От мярката да могат да се възползват само изрядните данъкоплатци. Въвеждане на нов вид платен отпуск – карантинен, който се заплаща от НОИ на база на нормираната за страната линия на бедност, предлагат още от БТПП.

По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Бойчо Попов

източник