Лихвите по бизнес кредитите падат, но заедно с обема на заемите

Средният лихвен процент по банковите фирмени кредитите над 1 млн. евро намалява значително, а по заемите за бизнеса до 1 млн. евро той е почти без промяна през първия пълен месец от въведеното извънредното положение у нас спрямо март. Въпреки това кредитирането за бизнеса намалява с 276 млн. лв. през април, показват данните на БНБ.

Заемите за българския бизнес на стойност над 1 млн. евро, договорени в левове, са се олихвявали през април средно с 0.54 пр. пункта по-надолу спрямо март до 2.44%, а тези, договорени в евро – с 0.39 пр. пункта надолу до 1.85%. Лихвените проценти по кредитите до 1 млн. евро пък са нагоре с 0.06 пр. пункта до 2.92% и с 0.03 пр. пункта до 1.85% съответно за тези, договорени в левове и евро.

Освен че кредитирането за бизнеса намалява, депозитите му, които отчитат съвсем лек ръст спрямо март, се олихвяват на отрицателни или близки до нулата стойности. Банките отново понижиха лихвените проценти по влоговете, вследствие на което евровите депозити на бизнеса вече стоят в банките със средна лихва от -0.05%, колкото бе и дъното ѝ от ноември 2019 г., а вложенията в левове останаха почти без промяна до 0.02%. След като през март фирмите започнаха да „горят“ спестяванията си, месец по-късно те отново растат, с 12 млн. лв.

Освен при фирмените заеми, през април намалява и обемът на потребителските кредити, което се случва за първи път от ноември 2017 г. Понижението е с 85 млн. лв., като цената на тези, договорени в лева, скача през април с 2.06 пр. пункта до 9.72%, докато тази в евро се понижава с 0.64 пр. пункта до 3.79%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.05 пр. пункта до 2.85%, а при тези в евро нараства с 0.26 пр. пункта до 3.74%. Обемът на ипотечните кредити расте през април с нормално за последните месеци темпо от 90 млн. лв., въпреки че пазарът на недвижими имоти бе „замръзнал“, като вероятно новите отпуснати средства са договорени преди в сила да влязат противоепидемичните мерки.

Въпреки кризата депозитите на домакинствата нарастват през април спрямо март с по-бързо темпо спрямо 2019 г. Вложенията се увеличават с малко над 590 млн. лв., но лихвите по тях се доближават още малко до нулата, стигайки 0.10% както в лева, така и в евро.

източник