ЕК одобри схемата за средния бизнес в България, засегнат от коронакризата

Европейската комисия (ЕК) одобри българска схема в размер на 200 млн. лева (приблизително 102 млн. евро) за подкрепа на средни компании, засегнати от епидемията от коронавирус.

Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията, съобщават от пресцентъра на ЕК.

Публичната подкрепа ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (87 млн. евро). Тя ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 75 000 евро на компания и ще бъде достъпна за фирми, които работят във всички сектори, с изключение на първичното производство и преработката на селскостопански продукти, рибарството, аквакултурите, горското стопанство и финансовия и хазартния сектор.

Целта на схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на средни предприятия и да им помогне да продължат дейността си по време на и след епидемията. Очаква се мярката да бъде от полза за около 1500 средни компании.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. 

Помощта ще бъде отпусната преди 31 декември 2020 г. и няма да надвишава 800 000 евро на компания.

ЕК заключи, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни затруднения в икономиката на държава членка, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Миглена Иванова

източник