Само за месец банките са одобрили безлихвени кредити на физически лица за над 11,7 млн. лв.

Търговските банки са одобрили малко над 11,7 млн. лв. по антикризисната правителствена програма за безлихвено кредитиране на физически лица само за месец август. Така общата стойност на договорените заеми към края на осмия месец от годината е 70,713 млн. лв.

Само за август към банките-партньори са постъпили 3 683 искания, от които 2 796 са били одобрени. Информацията съобщиха от Българската банка за развитие (ББР).

От стартирането на гаранционната програма, която ББР управлява, дванадесетте банки-партньори са разгледали общо 27 751 искания, 73 на сто от  които са на лица на трудов договор, а останалите 27% са на самоосигуряващи се. Средната стойност на одобрените 16 984 заема е малко под 4 200 лв. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 г.

От ББР припомнят още, че партньори по Гаранционната програма за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, са Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, ОББ, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк. Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за близо 145 млн. лв., от които вече близо 50 на сто са договорени. Останалите средства  остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Кандидатите за безлихвен заем трябва да са били в неплатен отпуск или с прекъсната дейност поради пандемията.

Съгласно обновените изисквания желаещите могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа. Самоосигуряващите се лица трябва да имат поне 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи изискването за декларирани  осигуровки за период от 6 месеца назад.

По статията работиха: Ралица Пейчева, редактор Миглена Иванова

източник