Фонд на фондовете получава допълнително близо 22 млн. лева в капитала си

Министрите решиха държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете), съобщи правителственият пресцентър. Паричната вноска е над 21,881 млн. лева и е за сметка на бюджета на Министерството на финансите.

Ресурсът е възстановен от операция за финансов инженеринг по „Програмата за развитие на селските райони“ (ПРСР) 2007-2013 г., постъпил по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд в Министерството на финансите.

Правителството постановява министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на финансовото ведомство и по централния бюджет за 2021 г.

Средствата от увеличението на капитала ще се използват за изпълнение на финансови инструменти за финансиране на индивидуални предприятия.

Капитализирането ще осигури ресурс за Фонда на фондовете при предоставяне на подкрепа на крайни получатели пряко или чрез финансови посредници в допълнение към средствата от програмите, съфинансирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕСИФ), възложени за управление на Фонда.

Това от своя страна ще позволи на Фонда на фондовете да участва в национални и европейски стратегически инициативи с цел засилване на ефекта от прилагане на финансовите инструменти посредством комбиниране и допълване.

По статията работи: Петя Стоянова

източник