Средната заплата в Македония продължава да расте

Средната заплата в Македония продължава да расте. Държавната статистическа служба изчисли ръста на доходите в страната със 7% за една година. Така средната месечна изплатена нетна заплата на служител през ноември 2020 г. възлиза на 27 588 денара или 447.84 евро.

Средната брутна заплата, от друга страна, е 41 141 денара или ръст от 7.4 процента до 667.84 евро

Кои са най-добре платените професии, които носят най-високи доходи в Македония?

Отново най-добре платените професии са служителите в областта на компютърното програмиране, консултации и свързаните с тях дейности – средната им заплата през ноември е била 66 556 денара или 1082 евро.

Веднага след тях са служителите в информацията и комуникациите, които през ноември са получавали средно 49 824 денара или 810 евро, а на трето място са служителите във въздушния транспорт, където са получавали средно 49 144 или 799 евро.

Добивният сектор със средна заплата от 40 288 денара или 655 евро, а 46 607 денара или 758 евро се взимат за производството на основни фармацевтични продукти и фармацевтични продукти.

Във финансовите услуги, с изключение на застрахователните и пенсионните фондове, заплатите са в размер на 43 231 денара или 703 евро.

В здравните дейности средната нетна заплата според Държавната статистическа служба е била 36 304 денара или 590 евро.

Намаляване на средната работна заплата спрямо предходния месец е регистрирано в секторите Електроснабдяване, газ, пара и климатизация с 4,1 на сто, Водоснабдяване, обезвреждане на отпадъчни води, управление на отпадъци и възстановяване на околната среда 3.6 и съоръжения за настаняване и хранене с 3,4 процента.

Македонският работник получава средно 453 евро, а в сравнение със Словения средната заплата там е 1328 евро. В Хърватия тя е 890 евро, Босна и Херцеговина 490 евро, а в Сърбия 513 евро.

източник