България е сред най-активните по усвояване на евросредства през 2020 г.

България, заедно с Швеция, Гърция, Кипър, Финландия, Португалия и Нидерландия са отличени като най-добре представилите се по отношение на направените инвестиции по кохезионната политика на ЕС, става ясно от съобщение на Европейската комисия (ЕК).

През миналата година като цяло харченето на европейски средства се ускорява – със 70 млрд. евро до 251 млрд. евро. Това е 52% от предвидените общо 482 млрд. евро за програмния период 2014 – 2020 година. Страните имат срок до края на 2023 година да усвоят отпуснатите средства.

Ускореното усвояване на европейските средства (ръст от 14,7 пр. пункта спрямо 2019 година) се обяснява и от извънредните мерки, които предприе Брюксел във връзка са разпространението на коронавируса. ЕК позволи част от парите да се прехвърлят по програми и схеми за борба с пандемията.

Като цяло през миналата година бизнесът е получи 11,1 млрд. евро европейско финансиране в подкрепа заради коронакризата. Уязвимите групи и работещите – 3,4 млрд. евро, уточняват още от Брюксел.

За миналия вече програмен период България имаше на разположение 11,7 млрд. евро, от които от европейските фондове 9,86 млрд. евро. От данните на ЕК се вижда, че основната част от инвестициите, направени чрез политиката на ЕС по сближаване, са насочени към защитата на околната среда (малко над 2 млрд. евро), подобряване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (1,7 млрд. евро) и за транспорт и енергийни инфраструктурни проекти (1,35 млрд. евро).

През 2020 година от наличните 11,7 млрд. евро са били договорени 10,6 млрд. евро и похарчени 6,1 млрд. евро. Това означава, че страната ни е усвоила около 53% от отпуснатите средства за кохезионна политика на ЕС, или около средното за общността.

За сравнение към края на 2019 година са били усвоени 41% от предвидените средства.

Най-голям е процентът на усвоени средства по младежката инициатива на ЕС – почти 80% от предвидените средства, или 95 млн. евро от предвидените 120 млн. евро. Най-съществено е изоставането по рибарската програма, където са усвоени едва 22% от отпуснатите 104 млн. евро. 

Най-много средства от ЕС у нас идват по Европейския фонд за регионално развитие – 4,25 млрд. евро. Към 1 март 2021 година договорените по него средства са 93%, а изплатените – 62%. Наддоговорени са средствата от Кохезионния фонд (общо 2,5 млрд. евро), като изплатени са обаче едва 32%. 

Средствата за земеделие в изминалия програмен период са 2,8 млрд. евро, от които вече договорени са 2,2 млрд. евро, а усвоени са 55% от сумите.

По статията работиха: Деляна Петкова, редактор Елена Илиева

източник