ЕК иска България да премахне освобождаването от данъци на дъщерните дружества

От Европейската комисия (ЕК) са изпратили официално уведомително писмо на България, с което обръщат внимание на данъчното третиране на дъщерните дружества, облагани с по-ниски данъци, съобщават от пресцентъра на комисията.

Данъчното облагане на такива дружества се изисква съгласно Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета. В действащото законодателство, с което се транспонира тази директива в България, е включено неправомерно освобождаване от данъчно облагане на дъщерни дружества (известни също като контролирани чуждестранни дружества), които подлежат на „алтернативни форми на данъчно облагане“. Такова освобождаване не е разрешено съгласно директивата, уточняват от Брюксел.

Освен това ЕК реши да открие официални процедури за установяване на нарушение на България, Германия, Полша и Португалия, защото не са въвели правилно някои елементи от правилата на ЕС за борба с тероризма.

Става дума за определението за терористични престъпления и правата на жертвите на тероризъм. ЕК е изпратила официални уведомителни писма до четирите държави, които е трябвало да транспонират директивата в националното си законодателство до 8 септември 2018 г. 

Сега България, Германия, Полша и Португалия разполагат с 2 месеца да отговорят на Брюксел. В противен случай ЕК може да изпрати мотивирано становище.

Заедно с това ЕК призовава 18 държави членки, сред които и България, да приложат различни разпоредби на Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове.

В Европейския зелен пакт и европейската стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. се подчертава колко е важно ЕС да спре загубата на биологично разнообразие чрез опазване на нашите природни обекти и възстановяване на увредените екосистеми до добър екологичен статус. Всички 18 държави членки не са изготвили, приложили и съобщили на ЕК план за действие (или набор от планове за действие) за справяне с най-важните начини за непреднамерено въвеждане и разпространение на инвазивни чужди видове, които засягат ЕС. Освен това България, Гърция и Румъния не са създали система за наблюдение на инвазивните чужди видове, които засягат ЕС, или не са я включили в съществуващата си система.

Комисията също така изпраща мотивирано становище на България за това, че не е транспонирала правилно в националното си законодателство всички елементи на директивата относно емисиите от промишлеността.

От Брюксел настояват страната ни да транспонира правилно в националното си законодателство директивата относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Според ЕК все още има нерешени проблеми.

източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *