Чуждите инвестиции се свиха с над 54 процента

Преките чуждестранни инвестиции у нас за периода януари-май 2021 г. са в размер на 280,8 млн. евро, което е с 335,6 млн. евро по-малко от същия период на 2020 г.

Така обемът на инвестициите се свива с 54,4% на годишна база, показват предварителните данни на БНБ. В централната банка изчисляват, че само през май потокът е положителен и възлиза на 92,1 млн. евро при положителен поток от 106,2 млн. евро за май 2020 г.

Дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 94,7 млн. евро за първите пет месеца на тази година. Той е по-малък с 0,5 млн. евро от този за януари-май 2020 г., който излезе на минус с 94,2 млн. евро. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 1,4 млн. евро при положителен нетен поток от 0,2 млн. евро за януари-май 2020 г. 

По традиция най-много преки инвестиции в страната през първите пет месеца на тази година са дошли от Нидерландия -235,6 млн. евро, и Франция – 161,3 млн. евро, а най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство -197,4 млн. евро, и Русия – 145,5 млн. евро. По предварителни данни български компании са инвестирали в чужбина 57,3 млн. евро при 92,7 млн. евро за периода от януари до май 2020 г.

източник