България получава още 120 млн. евро по програмата за конкурентоспособност

Българската оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“ получава допълнителни 120 млн. евро. Това става, след като Европейската комисия одобри изменението на шест оперативни програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, в България, Италия, Испания, Унгария и Германия в рамките на REACT-EU* за общо 2,7 млрд. евро.

Увеличението на ресурса за България ще бъде използвано за подкрепа на оборотния капитал за малки и средни предприятия (МСП). Очаква се около 2600 МСП да се възползват от подкрепата, информира Комисията.

В Италия 1 млрд. евро се добавят към националната оперативна програма за метрополните области и градове. Ресурсите ще подкрепят екологичния и цифровия преход, както и устойчивостта на тези градове. 80 млн. евро са заделени и за социалната система в градовете.

В Испания оперативната програма за Канарските острови ще получи допълнително 402 млн. евро за защита на здравето, както и свързани с COVID-19 научни проекти. Средствата също ще подпомагат прехода към екологична и цифрова икономика, включително устойчив туризъм.

Почти 7000 МСП, предимно от туристическия сектор, ще получат подкрепа заради финансовите затруднения, предизвикани от пандемията. Значителна част от ресурсите ще бъдат насочени за социална инфраструктура и услуги при извънредни ситуации.

В региона на Галисия 305 млн. евро по линия на REACT-EU допълват оперативната програма. Тези средства са заделени за продукти и услуги в областта на здравеопазването, прехода към цифрова икономика, цифровизацията на администрацията и на МСП, за екологосъобразни проекти.

В Унгария оперативната програма за икономическо развитие и иновации получава допълнително 881 млн. евро, които ще бъдат използвани за безлихвен заем за оборотен капитал в подкрепа на над 8000 МСП и в подкрепа на схема за субсидиране на заплатите на работниците в предприятията, засегнати от COVID-19.

В Германия провинция Бранденбург ще получи допълнителни 30 млн. евро за своята оперативна програма в подкрепа на туристическия сектор и МСП, засегнати от пандемията от коронавирус, и за мерки за цифровизация в културните институции и занаятчийските камари.

източник