ЕК завиши двойно прогнозата си за ръст на инфлацията у нас

Европейската комисия коригира рязко нагоре прогнозата си за инфлацията у нас тази година. В настоящата пролетна прогноза Брюксел предвижда инфлацията в страната през 2022 да се ускори до 11.9%. За сравнение в последната си прогноза от февруари ЕК очакваше тя да е 6.3%.

За 2023 прогнозата на Еврокомисията ръста на потребителските цени у нас да се забави до 5%.

Прогнозата за икономическия растеж в България за 2022 също е коригирана надолу и вместо очаквания през февруари ръст на БВП от 3.7% сега той се предвижда да бъде 2.1%. За 2023 се прогнозира растежът леко да се ускори до 3.1%.

На шока от високите енергийни цени фирмите у нас се очаква да отговорят с по-бавен ръст на заплатите и отлагане на решенията за нови инвестиции и увеличаване на персонала, прогнозира ЕК.

Очаква се нивото на безработица в България пда достигне 5.4% през 2022 и 5.3% през 2023.

източник