Няколко банки повишиха лихвите по депозити

През последните няколко месеца промените, които се установиха, са, че при три банки има повишение на лихвите по депозити.

Още от началото на 2016 г. (по данни на БНБ) средната лихва по срочен депозит за домакинства е под 1%. През тези години банките показаха ясно нежеланието си да привличат нови депозити, заради ликвидността си, започвайки с преустановяване на голяма част от депозитите, постепенно понижение на лихвените нива и през последната година – въвеждане на такса по депозити при по-високи наличности. 

Данните на БНБ показват, че към края на март 2022 г. депозитите до 1000 лева са намалели с близо 98 000 броя, съобщава порталът moitepari.bg.

Спад в броят на депозитите се наблюдава и при тези с размер от 1000 – 2500 лв. и от 2500 до 5000 лв. Увеличение обаче има при депозитите за суми от 20 000 лв. до 200 000 лв. 

Причините за промяна в структурата на депозитите могат да бъдат няколко основни: 

• Окрупняване на малки депозити 

• Инфлацията и увеличените разходи карат домакинствата да посягат към депозитите си

• Насочване на част от депозитите към инвестиционни схеми 

Предвид неизгодните условия на този банков продукт, проучване на MoitePari.bg показва, че през последните няколко седмици се наблюдава ръст на лихвите по дългосрочни депозити при няколко банки. Нарастващата инфлация в страната (14.4% в края на месец април), очакванията за корекция в основната лихва от страна на ЕЦБ, военният конфликт в Украйна и други притеснителни данни за икономиките на страните от ЕС. 

Причини за повишение в лихвите по депозити определено не липсват. Към момента само три банки са предприели корекции и то съвсем плахи. Дали и други ще последват примерът, предстои да узнаем. За момента обаче изглежда, че корекциите са плахи и се дължат по-скоро на конкурентни маневри. 

източник