България ще има достъп до 384 млн. евро по транснационални програми до 2027 г.

През новия програмен период (2021 – 2027 година) България ще има достъп до 384 млн. евро за регионални проекти с Гърция, Турция и Дунавския регион, става ясно от решения на правителството в оставка, взети по време на редовното им заседание днес (6 юли).

В три различни свои решения министрите одобриха проектите на програмите за транснационално сътрудничество за Дунавския регион, с Турция и с Гърция.

По програма „Дунав“ са предвидени общо 266 млн. евро за проекти между 14 държави, от които 9 са членове на ЕС – Австрия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения. Останалите държави са кандидати за членство – Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, Молдова и Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска. Одеска и Черновицка област).

80% от средствата по тази транснационална програма се отпускат от Европейския фонд за регионално развитие. Българските планове ще бъдат съгласувани с Европейската комисия.

Приоритетните области за този програмен период са подобряване на конкурентоспособността, нисковъглероден преход, социални дейности и подобряване на сътрудничеството в региона. Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти и институции, неправителствени организации и др.

По програмата за сътрудничество с Турция България има достъп до 34 млн. евро, като 85% от тях са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите – национално съфинансиране от България и Турция. Плановете получиха одобрението на министрите и ще бъдат изпратени за съгласуване с Европейската комисия, посочват още от правителствената пресслужба.

Програмата се прилага в областите Бургас, Ямбол и Хасково, както и в турските провинции Одрин и Къркларели.
По тази схема бенефициенти са микро, малки и средни предприятия, неправителствени организации, общини и регионални структури на централната администрация, академични, научни и социални институции.

По програмата малкият и среден бизнес в пограничните региони ще има достъп до безвъзмездни средства за повишаване на енергийната ефективност, прехода към кръгова икономика и намаляване на вредните газове.
Сред приоритетите на програмата са и проекти на местните общности, свързани с подобряване на социално-икономическото развитие, културата, туризма и услугите от общ интерес. Целеви средства ще бъдат инвестирани и в стратегически проект, насочен към повишаване на капацитета на граничните власти за превенция на нелегалната миграция.

Правителството в оставка одобри и програмата за сътрудничество с Гърция,по която 4 български области имат достъп до близо 84 млн. евро за развитие, от които 67 млн. евро са от бюджета на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). По нея финансиране ще получават с приоритет съвместни проекти, които повишават устойчивостта и допринасят за зеления преход в региона и подобряват достъпността.

Четири български района – Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали, имат право да участват с проекти за финансиране по тази европейска програма. От гръцка страна в обхвата ѝ са седем региона: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес. Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и други.

Предстои програмата да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия.

източник