Лихвите по ипотечните кредити падат и през юни, какво да очакваме през следващите месеци?

През юни месец средният лихвен процент при жилищните кредити в левове спада с 0.05 процентни пункта до 2.49%. Това върви обаче и съсвсем леко повишаване на годишният процент на разходите (ГПР) с 0.01 пр. п. до 2.79%. Това показва данни на БНБ.

Кредити

Подобна е тенденцията и при потребителските кредити, където средните лихви падат с 0.25 пункта до 7.56%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.28 пр. п. до 8.00%. 

При овърдрафт средният лихвен процент спада с 0.05 пр. п. до 14.72%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.04 пр. п. до 20.39%. 

Логично новоизтеглените борчове растат с голяма сила

Обемът на новия бизнес по кредитите при жилищните кредити в левове се увеличава с 19.3% спрямо предходния месец (98.7 млн. лв.) до 611.1 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 9.2% (12.9 млн. лв.) до 152.6 млн. лв.

Новоизтеглените потребителските кредити през юни месец нарастват с 15.2% спрямо май (107.4 млн. лв.) до 811.6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 13.5% (14.2 млн. лв.) до 119.7 млн. лв. 

Лихви по спестяванията

През юни 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.03 пр. п. до 0.10%, а по тези в евро се повишава с 0.03 пр. п. до 0.14%. Средните лихвени проценти по овърнайтдепозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.00%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове остава на ниво от 0.13%, а по тези в евро спада с 0.01 пр. п. до 0.17%. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 5.9% (6.3 млн. лв.) до 113.6 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 6.3% (4.6 млн. лв.) до 77.9 млн. лв. 

Перспективи

С вдигането от 0,5 процентни пункта на основния лихвен процент на Европейската централна банка, се очаква до края на годината всички лихви у нас да се повишат. 

Експерти очакват увеличение на лихвата на ипотечните кредити с между половин до един процент, предвид заявките на ЕЦБ да продължи да вдига основния лихвен процент още през септември. 

Това обаче означава, че оскъпяването ще е различно за различните потребители. При потребителските кредити ще се усети далеч по-малко, отколкото при ипотечните заради разликите в размера. И в двата случая обаче зависи с колко ще се увеличи ГПР-то по кредитите. 

Не се очаква да има резки промени по депозитите, но банките вероятно ще премахнат таксите за съхранение на по-големи суми, каквито бяха въведени преди около година у нас. 

източник