Минимална заплата от 770 лв. за 2023 г. предлага социалният министър

Министерството на труда и социалната политика в рамките на служебното правителство на Гълъб Донев ще предложи минималната работна заплата за следващата година да бъде 770 лева. Това обяви социалният министър Лазар Лазаров на пресконференция за представяне на екипа и приоритетите на министерството в мандата на служебното правителство. 

„Следвайки принципа за осигуряването на адекватност, ще предложим на социалните партньори за минималната работна заплата за следващата година, автоматично и без въздействие от други фактори, да се приложи принципът – 50 на сто от средната работна заплата за предходната година, посочи Лазаров. В цифрово изражение би изглеждало в границите на 770 лева“, уточни министърът, цитиран от БТА. 

Лазаров посочи, че ще има и преходен период за въвеждането на минималната заплата в законодателството, но ще продължи дискусията със социалните партньори. По думите му това ще бъде предложение, което следва да намери своята реализация в Закона за държавния бюджет за 2023 г.

България се е присъединила към международноправен документ – Конвенция на международната организация на труда, напомни Лазаров. По думите му в нея има основни принципи, които се следват при определяне на минималната работна заплата, отчитането на икономически и социални показатели. До този момент сме ги отчитали в нашите предложения след нейното ратифициране, уточни Лазаров. 

Дискусия, която се води на равнище Европейски съюз е свързана с проекта на Директива за адекватни минимални работни заплати, подчерта Лазаров. По думите му дебатът в България е относно механизмите, които отчитат и определят минималната работна заплата. 

Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата от 800 лева, напомни министърът.

Над 310 хил. души ще получат целева помощ за отопление през предстоящия зимен сезон. До този момент са подадени близо 196 хил. заявления за получаване на такава подкрепа. От тях са одобрени 108 хил., а останалите се обработват“, стана ясно още на пресконференцията.

Всеки човек, който има право на помощта, ще получи общо 623,55 лв. за периода 1 ноември 2022 г. – 31 март 2023 г., което е със 100 лв. или с близо 20% повече в сравнение с миналия отоплителен сезон. „По-високият размер на помощта ще започне да се изплаща от 15 август“, обясни Лазаров. 

„Ще се стремим към използването на всички възможни ресурси, така че да осигурим подкрепа на хората и семействата с ниски доходи. Един от съществените инструменти в тази посока е одобрената от Европейската комисия Програма за храни и основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г. По нея ще разполагаме с 411,7 млн. лв., с които ще окажем различни видове подкрепа на над 600 хиляди души“, каза още той, цитиран от пресслужбата на ведомството.

По програмата се предвижда всяка година да се раздават 350 хил. пакета с храни и хигиенни материали, както и целогодишно предоставяне на топъл обяд на над 50 хил. души с ниски доходи. Програмата включва и две нови направления за подкрепа на бедни семейства с деца чрез предоставяне на най-необходимите бебешки продукти за над 10 хил. новородени и ваучери за детска кухня за 10 хил. деца.

Лазаров посочи, че министерството ще предложи размерът на линията на бедност за 2023 г. да се повиши на 504 лв., което е 22% ръст в сравнение със сегашния й размер.

„Вече сме предприели действия за обвързването на социалните помощи с линията на бедност, обясни Лазаров. Заместник-министър Клисурска допълни, че разчетите показват, че при обвързването на помощите с линията на бедност броят на хората, които ги получават, ще се увеличат от сегашните 63 хил. на 86 хил. души през 2023 г. „За 2024 г. прогнозата е, че техният брой ще достигне 105 хил. души“, добави тя.

Като приоритет на Министерството на труда и социалната политика министър Лазаров посочи и ограничаването на негативните ефекти върху пазара на труда. „Ще се стремим към увеличаване на коефициента на заетост и създаване на условия повече хора да намерят своето препитание. Основните акценти в тази област ще бъдат свързани с подкрепа за осигуряване на работа на младежи, хора с увреждания и хора в предпенсионна възраст. Усилията ни ще бъдат насочени и към резерва на трудовия пазар – неактивните лица“, подчерта Лазаров.

Той добави, че по първите схеми от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) ще бъде осигурена заетост за не по-малко от 50 000 души. „Ще се създадат условия за подкрепа за над 40 хил. деца и младежи да получат шанс за реализация в обществото. Основен акцент ще бъде и осигуряването на непрекъсваемост на услугите за възрастните и хората, които не могат да се обслужват сами“, каза той.

Приоритет ще е и изпълнението на ангажиментите във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост, които са свързани с реформи в социалното подпомагане, модернизирането на системата за дългосрочни грижи за възрастни и хора с увреждания и създаването на платформа за дигитални обучения за над 500 хил. души.

източник