Пазарът на труда ще бъде укрепен с 3,8 млрд. лева в следващите пет години

Предвижда се общо 740 хиляди души да бъдат обхванати от мерките на програмата „Развитие на човешките ресурси” (ПРЧР) 2021 – 2027 г., която бе одобрена на 1 август. Бюджетът й е малко над 3,8 млрд. лева.

Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на пресконференция за приоритетите на програмата, предава БТА. Мерките са насочени към пазара на труда и социалното включване на уязвими групи. 

Първият приоритет е насърчаване на заетостта и развитие на умения, отбеляза Лазаров, като уточни, че 42% от средствата на програмата са насочени по това направление. Целта е да бъдат достигнати над 170 хил. заети и безработни за обучение за придобиване на нови умения и да бъдат подготвени над 130 хил. души за дигиталния преход на икономиката, да се създадат нови работни места и да бъдат подкрепени предприемачите.

По втория приоритет – социално включване и равни възможности, са предвидени 37% от средствата на програмата. Те ще се насочат към 220 хил. души. 

Специален приоритет е насърчаване на младежката заетост. Към това направление се насочват почти 19 на сто от средствата по програмата. Целта е да обхване 115 хил. младежи.

Друг приоритет е свързан с насърчаването на заетостта и преодоляване на предизвикателствата, свързани с пазара на труда, качеството на работните места, адаптиране на предприятията към условията на пазара на труда, възможности за хората с увреждания, възрастните и други уязвими групи да се възползват.

„Основните цели, които си поставяме, са да достигнем до всеки осми българин в страната, за да осигурим по-добро социално включване или по-качествена заетост… Ще увеличим броя на хората с дигитални умения“, допълни той.

Друг приоритет е специализираната работа с младежи, които не са включени в обучение, образование или заетост. Социалните иновации също са сред приоритетите.

„Убедени сме, че ще можем да се похвалим със 79% от населението на възраст от 20 до 64 години да е в заетост, 75% да е икономическата активност на населението от 15 до 64 години“, допълни социалният министър.

Ще опитаме да задържим равнището на безработица на 4% и към 2030 г., посочи още Лазаров.

източник