500 хил. българи ще придобият дигитални умения до средата на 2026 г.

Плановете на Министерството на труда и социалната политика са 500 000 безработни и заети българи да придобият дигитални умения до средата на 2026 г. с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви заместник-министърът на труда и социалната политика Емил Мингов. 

В рамките на проекта социалното министерство ще разработи дигитална платформа и електронни ресурси за провеждане на онлайн курсове. Планирано е създаването на 760 дигитални клуба, които да разполагат и с оборудване за онлайн обучение на хора в неравностойно положение.

Заместник-министър Мингов подчертава, че повишаването на качеството на работната сила, на дигиталните умения на хората и засиленото използване на цифровите технологии в процеса на обучение са сред основните приоритети на националната политика по заетостта. В тази връзка чрез Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 още 160 000 човека ще получат специфични обучения за придобиване на цифрови умения. Според заместник-министър Мингов, около 100 000 човека, които имат дигитални умения, но нямат сертификат, ще имат възможност да ги сертифицират. 

Инвестирането в повишаване на квалификацията и преквалификацията на работната сила е ключов приоритет, насочен към насърчаване на приобщаващо възстановяване и подпомагане на цифровия и екологичния преход.

Заместник-министър Емил Мингов посочва, че Стратегията за корпоративна социална отговорност, разработена от министерството, също има за цел да насърчи компаниите да подобряват условията на труд и да инвестират в развитието на своите служители.

източник