Новорегистрираните безработни от началото на годината надхвърлиха 230 хил. души

Новорегистрираните безработни в цялата страна от началото на годината до момента надхвърлиха 230 000 души, а устроените на работа чрез бюрата по труда са малко над 150 000 души – това сочат най-новите данни от специализираното наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта.

В последната наблюдавана седмица от 14-и до 20-и ноември записаните в бюрата по труда са 4982, а започналите работа са два пъти по-малко – 2483.

Първенец по регистрирани в Бюрата по труда за периода от 14 до 20 ноември е област Пловдив – 414 души, следван от София-столица – 390 и Благоевград – 325 души. В същото време постъпилите на работа са най-много в столицата – 271, и област Пловдив – 230 души.

От средата на октомври до момента е налице тенденцията всяка наблюдавана седмица записаните в Бюрата по труда да са два пъти повече от постъпилите на работа. От Агенцията по заетостта правят уточнението, че данните за ноември са предварителни.

източник