БНБ отчита ръст от 23% на необслужваните бързи кредити

Размерът на необслужваните бързи кредити е достигнал до 346,400 милиона лева в края на септември. Това е с 23 процента (или с 65,3 млн. лева) повече спрямо миналата година, показва статистиката на Българска народна банка, цитирани от в-к „Сега“.

Търсенето на бързи кредити се активизира през последната година и отново достига нивата от преди кризата с Covid-19.

Над 70% от бързите кредити са предоставени на домакинствата.

Въпреки, че се наричат бързи кредити заради краткия срок за връщане на парите и по-лесното отпускане в сравнение с условията на търговските банки, статистиката на БНБ показва, че най-много нараства отпускането на заеми с погасителен план над 5 години. В края на септември техният дял вече преобладава, достигайки 1,849 млрд. лева.

В края на третото тримесечие на 2022 г. броят на банковите депозити на домакинствата намалява на годишна база с 2,9%, но, успоредно с това размерът на вложените в банките пари нараства, като преобладават депозити от над 50 хил. до 100 хил. лева.

източник