С промени в Закона за професионалното образование ще се търсят кадри за индустрията

Какво трябва да се направи, за да може бизнесът с помощта на държавата и местните власти да ускори подготовката на средни кадри за индустрията? На тази тема разговаря министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов с изпълнителния директор на Тракия икономическа зона (ТИЗ) в Пловдив инж. Пламен Панчев.

Според проф. Пенов училищата заедно с бизнеса трябва максимално да използват и възможностите на европейските и националните програми, свързани с образованието. Министърът покани инж. Панчев да участва при разработването на промените в Закона за професионалното образование и в срещи в МОН по темата.

Инж. Панчев предложи идеята ТИЗ, МОН и Община Пловдив да приемат 10-годишна програма за осигуряване на кадри за местната индустрия.

Като индустриален град Пловдив има нужда от кадри в професионални направления като машиностроене, транспорт, хранително-вкусова промишленост и др. Затова ТИЗ работи активно с 9 общини от региона и засега с 5 професионални гимназии чрез обучителен център, който разполага с модерна апаратура и предизвиква интерес у учениците. Преподаватели са специалисти от Университета за хранителни технологии. Бизнесът подпомага активно училищата, предлага и стипендии за учениците с идеята след дипломирането си те да работят в местните предприятия. Искаме да работим с поне 30 професионални училища, заяви още инж. Панчев.

източник