20 години РАН-Р

15 декември 2011 г. Бест уестерн хотел Европа – София