За нас

10 причини да изберете РАН-Р ЕООД:

1. Ние поставяме клиента преди всичко останало, като осъзнаваме, че всеки бизнес е уникален и следователно всеки клиент има своите индивидуални изисквания;
2. Ще работим съвместно с Вас, за да разберем Вашия бизнес и да Ви помогнем да постигнете добри резултати;
3. Ще бъдете смятан за партньор и ще бъдете обслужван от подходящ екип от специалисти;
4. Ние предлагаме избор от споразумения и планове за плащане, които са най-подходящи за Вас;
5. Ще имате достъп до голям брой услуги;
6. Ще изготвим Вашите документи точно, съобразно с договореностите, ако ни предоставите информация в точно определените срокове;
7. Ще имате директен контакт със счетоводителя, който Ви обслужва;
8. Ще отговаряме веднага на Вашите запитвания, без да Ви караме да чакате;
9. Ще бъдем мобилни и при необходимост ще Ви предоставим навреме счетоводни и административно-правни услуги на място във Вашия офис;
10. Ще мислим за оптимизиране на Вашите парични потоци и за съхранението на Вашите пари, както мислим за своите.

СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАН-Р“ е създадено през 1991 г. от Росен Рангелов – дипломиран магистър по счетоводство, Дипл. № А 83 008302 и е една от първите счетоводни къщи, създадени след пазарните промени в страната. В момента разполагаме с високо квалифициран екип от специалисти: счетоводители, юристи и системни администратори, коректори и преводачи, които са в състояние да произведат качествен счетоводен продукт, съобразен с МСС, НСС и действащото в момента счетоводно и данъчно законодателство.

Фирмата разполага със следните офиси: в кв. „Гео Милев“ – ул. „Николай Коперник“ № 44 – централен офис, Офис № 7, разположен в офис център „Бароко“, ет. 3 в Студентски град. В дружеството работят 20 човека, от които 17 са на трудов договор и трима са граждански договори. През годините сме доказали своята коректност, лоялност и конфеденциалност към партньорите ни. Наши клиенти са повече от 100 фирми от България, Германия, Австрия, Унгария, Швейцария, Испания, Турция, Гърция. Люксембург, Кипър и Китай.

Нашите партньори са от различни сфери на стопанския живот:

1. Строителен сектор:

климатизация – “Терм” ООД, “ЕЪР Тех” ООД; Климастрой инженеринг ЕООД, Нактайм;

газови инсталации – “Вийом” ЕООД

2. Сертификационни фирми

3. Охранителни фирми:

– “Мегас” ООД.

4. Застрахователни брокери:

– Тотал инс

5. Текстилни и кожарски фирми:

– “Милвена” ООД

6. Продуценски и рекламни къщи; физически лица от развлекателния, музикалния и шоубизнеса

7. Търговски фирми:

– “Датра” ООД

– “Хидролок” ЕООД

– “Енергофиш” ЕООД;

– “Далпер” – аксесоари за хотелиерство и ресторантьорство.

– „Бимекс 92“ ЕООД– търговия с химически продукти

– „Си Пи Ай“ – търговия с химични вещества.

8. Земеделие:

– Агредо ЕООД

9 Добив на мляко и млекосъбирателни дружества и мандри:

– Бимекс 92 ЕООД – отглеждане на едър рогат добитък.

– “Аркус 99″

– мандра “Меричлери”, ДНК Ресурс ЕООД

10. Недвижими имоти:

– “Ассай” ЕООД

11. Магазини, ресторанти и аптеки, зъболечение:

– Мис Бонбонче ЕООД – хранителни стоки

– Пивотека ЕООД – търговия с бира

– Дискотеки Cotton & Playhouse

– ЕТ Линк – Емилия Коларова – аптечна дейност

– “Хигия Медикъл” ЕООД – аптечна дейност

– „Ал Вес фарм“ ЕООД – аптечна дейност

– ЕТ „Арекс и ко“

– Хот смайл ЕООД – амбулатория за дентална медицина

12. Архитектурни бюра, мебелни къщи:

– ЕТ Мари дизайн – архитектурно бюро

13. Фирми за медицински изследвания:

– “КТГ България” ЕООД

– Про вал ЕООД

14. Медии (списания и издателски къщи):

– сп. “ХИ&Т” (“Хранителна индустрия и търговия”),

– сп. “Жилища” ЕООД,

– рекламна къща “Идеа Интернешънъл” ООД

15. Хлебопекарна

– АлинаПек ЕООД

16. IT, web & software компании

– Уеб технолоджи

– Окскоуд

– БГ сервиз

17. Транспорт и логистика

– „Trаnkline company BG” ООД,