Кабинетът одобри промени в състава на Надзорния съвет на НОИ

Министерският съвет направи промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, продиктувани от извършени от началото на годината персонални промени в министерствата и ведомствата.

Цялата публикация „Кабинетът одобри промени в състава на Надзорния съвет на НОИ“

Младежите до 29-годишна възраст са приоритетна група за всички програми и мерки за заетост и обучение на МТСП

Младежите до 29-годишна възраст са приоритетна група за всички програми и мерки за заетост и обучение на МТСП, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов в Народното събрание по време на разискванията относно мерките за намаляване на младежката безработица. Той представи действията на правителството за ограничаване на безработицата сред младежите.

Цялата публикация „Младежите до 29-годишна възраст са приоритетна група за всички програми и мерки за заетост и обучение на МТСП“

Осигурени са 73 млн. лв. за заетост и обучение през 2012 г.

Основната цел на социалната политика на МТСП е повишаване на заетостта и намаляване на безработицата чрез интегриране на неравнопоставените групи на пазара на труда. Действията, които се реализират в тази посока включват посреднически услуги за намиране на работа, осигуряване на заетост по програми и мерки и включване в обучение за професионална квалификация. За реализацията на тези дейности през 2012 г. е осигурено финансиране от държавния бюджет и по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” за общо над 420 млн. лв.

Цялата публикация „Осигурени са 73 млн. лв. за заетост и обучение през 2012 г.“

България ще си сътрудничи с Великобритания и Германия в социалната сфера

България подписа документи за сътрудничество с Великобритания и Германия в социалната сфера. Това стана на срещите в Брюксел на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов с Норман Лам, министър в Департамента на бизнеса, иновациите и уменията на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с Анете Ниидерфранке, държавен секретар в Министерството на труда и социалните въпроси на Федерална република Германия.

Цялата публикация „България ще си сътрудничи с Великобритания и Германия в социалната сфера“

Адекватни антикорупционни процедури на търговските дружества

адв. Цветан КРУМОВ, адв. Елена ТОДОРОВА
Законът срещу подкупите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (съкр. „Великобритания“), получил кралско одобрение на 8.04.2010 г., ще влезе в сила, считано от 1.06.2011 г. под наименованието Закон срещу подкупите от 2010 г. (на английски „The Bribery Act 2010“). Той ще замени трите законодателни акта, датиращи съответно от 1889г., 1906 г. и 1916 г., които стояха в основата на правото на Великобритания срещу подкупите и които често бяха определяни като „противоречиви и неадекватни“.

Цялата публикация „Адекватни антикорупционни процедури на търговските дружества“