ТЪРГОВИЯ И МЕЖДУНАРОДНА МИГРАЦИЯ НА РАБОТНА СИЛА

Подобно на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), теорията за сравнителните предимства, визирайки международната търговия предлага, че търговията може да бъде заместител на международната миграция в условия, където миграционният натиск резултира върху разликите в заплащанията между страните. Според основната формулировка на Хекшер-Олин за тази теория, отнасяща се за труда, капитала и природните ресурси, всяка страна има сравнително предимство в производството и търговията на тези стоки, за които нейните наследени ресурси са най-подходящи. Страните с излишък на фактора труд следва да имат преимущество от свободната търговия чрез износа на трудоемки стоки, а тези с излишък на фактора капитал ще изнасят капиталоемки стоки. Изводът от принципа на Хекшер-Олин е, че всяка страна се специализира в производството и търговията на стоки съобразно с факторите, с които разполага в изобилие.

Цялата публикация „ТЪРГОВИЯ И МЕЖДУНАРОДНА МИГРАЦИЯ НА РАБОТНА СИЛА“

Предимствата на франчайзинга

Днес, франчайзингът като форма на икономическо сътрудничество заема значително място в стопанския живот, особено на развитите държави. Така на практика се явява множеството от франчайзодатели, които желаят да развият успешния си бизнес.

Цялата публикация „Предимствата на франчайзинга“

УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ФИРМЕНА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Конкуренцията като съперничество има своето значение за развитието на икономиката. Ползата за обществото най-общо се изразява в “отварянето на пазара”, т.е. формирането на една равновесна цена, която да задоволява интересите на предлагащите и търсещите. Те имат интерес да закупят и продадат на възможно най-изгодните цени. Чрез конкуренцията между икономическите агенти крайностите се ограничават и се получава едно разумно предложение, задоволяващо и двете страни.

Цялата публикация „УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ФИРМЕНА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“

КОЙТО НЕ УСПЯВА ДА ПЛАНИРА, ПЛАНИРА ДА НЕ УСПЕЕ!

След като концепцията за supply chain management (управление на веригата на доставки) придоби по-голяма публичност в Западна Европа и САЩ, тя стана чувствителна тема за лидерите в индустрията. С нарастване на разбирането за снабдителските вериги, се покачва и критичността към този модел. Очертават се две обезпокоителни тенденции:

Цялата публикация „КОЙТО НЕ УСПЯВА ДА ПЛАНИРА, ПЛАНИРА ДА НЕ УСПЕЕ!“